Nasza Gmina
Poniedziałek 19 listopada, 2018
A A A
 • 5
 • 2
 • 1

Urząd Gminy 
   

 

 
  Urząd Gminy Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33-335 Nawojowa

Telefon: (018) 445-70-67,68  
Faks: (018)445-70-10

Godziny pracy
  Poniedziałek: 800-1600
Wtorek - Piątek: 730-1530
e-mail Urząd: gmina@nawojowa.pl
e-mail Wójt: wojt@nawojowa.pl

 

Kierownictwo Urzędu Gminy Nawojowa

Funkcja Imię i nazwisko Numer telefonu Adres poczty elektronicznej
Wójt Gminy dr inż. Stanislaw Kiełbasa 18 445 70 67 wojt@nawojowa.pl
Sekretarz Gminy mgr Janusz Cabak 18 449 27 51 sekretarz@nawojowa.pl
Skarbnik Gminy mgr Elżbieta Szczepaniak 18 449 27 58 skarbnik@nawojowa.pl
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego mgr Danuta Cycoń - Dobosz 18 449 27 63 usc@nawojowa.pl

 

Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej

 • mgr Marzena Tokarz
 • tel. 18 449 27 60
 • e-mail: vat@nawojowa.pl

Referaty:

 

ORGANIZACYJNY
Funkcja Imię i nazwisko Numer telefonu Adres poczty elektronicznej
Kierownik referatu Janusz Cabak 18 449 27 51 sekretarz@nawojowa.pl
Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych Agnieszka Sołtys 18 449 27 56 gmina@nawojowa.pl
Stanowisko ds. ogólno-administracyjnych Anna Mirek / Wiesława Wrona 18 445 70 67 gmina@nawojowa.pl
Stanowisko ds. obywatelskich Cecylia Krzesz 18 449 27 62 gmina@nawojowa.pl
Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i ewidencji działalności gospodarczej Włodzimierz Wieczorek 18 449 27 52 edg@nawojowa.pl
Informatyk Jacek Boruch 18 449 27 54 informatyk@nawojowa.pl

REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY

Kierownik Referatu mgr Elżbieta Szczepaniak 18 449 27 58 skarbnik@nawojowa.pl
Stanowisko ds. obsługi finansowej księgowości budżetowej w zakresie wydatków Krystyna Nosal 18 449 27 61 gmina@nawojowa.pl
Stanowisku ds. obsługi finansowej księgowości budżetowej w zakresie dochodów Halina Lelito 18 449 27 69 gmina@nawojowa.pl
Stanowisku ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych Bernadetta Bochenek 18 449 27 61 oplatylokalne@nawojowa.pl
Stanowisko ds. płac, księgowości podatkowej i egzekucji podatkowej Łucja Kucharska 18 449 27 60 gmina@nawojowa.pl
Stanowisko w zakresie prowadzenia kasy Grażyna Serafin 18 449 27 65 gmina@nawojowa.pl
REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Kierownik referatu inż. Piotr Szczypta 18 449 27 57 inwestycje@nawojowa.pl
Stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa i leśnictwa Marcin Wiktor 18 449 27 53 srodowisko@nawojowa.pl
Stanowisko gospodarki odpadami Mariusz Lelito 18 449 27 53 odpady@nawojowa.pl
Stanowisko ds. dróg i rozwoju lokalnego Ronald Ciborowski 18 449 27 64 gmina@nawojowa.pl
Stanowisko ds. geodezji, gospodarki gruntami i gospodarki lokalowej Ewelina Batko 18 449 27 54 mienie@nawojowa.pl
Stanowisko ds. zamówień publicznych i drogownictwa w zakresie zamówień
publicznych
Wojciech Kowalik 18 449 27 64 przetargi@nawojowa.pl
Stanowisko Inspektor ds. inwestycji Kazimierz Kogut 18 449 27 57
  kazimierzkogut@nawojowa.pl

Podinspektor - Ekodoradca

 • mgr inż. Edyta Król - Dutka
 • tel. 18 449 27 55
 • e-mail: ekodoradca@nawojowa.pl.

Zespół Obsługi Edukacji w Nawojowej

 • Dyrektor ZOE w Nawojowej
 • mgr Marta Wiktor - Kozdroń
 • tel. 18 445 75 00
 • e-mail: zoe@nawojowa.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej

 • Kierownik GOPS w Nawojowej
 • Józefa Kostecka
 • tel. 18 445 79 14
 • e-mail: gops@nawojowa.pl

Skład Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy:
Jacenty Skrzypiec
Wiceprzewodniczący:
Marian Pióro
Tadeusz Majewski

Radni Rady Gminy Nawojowa

Lp.

Nazwisko i imię

Adres e-mail

Numer telefonu

1.

Sochaj Władysław

wsochajr@gmail.com

 

2.

Nosal Ryszard

rnosalradny@gmail.com

 

3.

Skrzypiec Jacenty

jskrzypiecpr@gmail.com

605206480

4.

Bogdański Andrzej

abogdanskir@gmail.com

 

5.

Dziadosz Tomasz

tdziadoszradny@gamil.com

 

6.

Juszyńska Beata

bjuszynskar@gmail.com

 

7.

Sierota Janusz

jsierotar@gmail.com

 

8.

Horowska Urszula

uhorowskar@gmail.com

 

9.

Ziaja Marek

mziajar@gmail.com

 

10.

Pióro Marian

mpiorozpr@gmail.com

 

11.

Haza Marian

mhazaradny@gmail.com

 

12.

Serafin Jan

jserafinr@gmail.com

 

13.

Lelito Danuta

dlelitoradna@gmail.com

 

14.

Chebda Stanisław

schebdar@gmail.com

 

15.

Majewski Tadeusz

tmajewskizpr@gmail.com

 

Obsługa Rady Gminy: Danuta Cycoń – Dobosz; usc@nawojowa.pl; tel. 18 449-27-63

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

Przewodniczący Komisji: Tadeusz Majewski
Skład komisji:
Janusz Sierota
Jacenty Skrzypiec
Andrzej Bogdański
Jan Serafin

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Przewodniczący komisji: Beata Juszyńska
Skład komisji:
Marian Pióro
Marek Ziaja
Marian Haza
Stanisław Chebda

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Przewodniczący komisji: Władysław Sochaj
Skład komisji:
Danuta Lelito
Urszula Horowska
Ryszard Nosal
Tomasz Dziadosz

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący komisji: Urszula Horowska
Zastępca Przewodniczącego: Marian Haza
Skład komisji:
Tadeusz Majewski
Andrzej Bogdański
Tomasz Dziadosz

SOŁTYSI

Sołectwo Bącza-Kunina: Baran Dominik
Sołectwo Frycowa: Drąg Zygmunt
Sołectwo Homrzyska: Mirek Michał
Sołectwo Nawojowa: Rumin Stanisław
Sołectwo Popardowa: Nosal Kazimierz
Sołectwo Złotne: Złocki Eugeniusz
Sołectwo Żeleźnikowa Mała: Bogdański Stanisław
Sołectwo Żeleźnikowa Wielka: Tadeusz Majewski

imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER