Nasza Gmina
Czwartek 17 stycznia, 2019
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Aktualności

  • W związku z podjęciem przez Radę Gminy Nawojowa w dniu 13 października 2017r. Uchwały Nr XXXIX/362/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania w ramach projektu Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR pod nazwą „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – zawiadamia się, że od dnia 2 stycznia prowadzony jest nabór ciągły wniosków o udzielenie dotacji celowej do wymiany kotłów - do wyczerpania limitu na dany rok kalendarzowy.

  • Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

  • Jan Paweł II Honorowy Obywatel Nawojowej

    Poniedziałek, 11 lutego 2013

    Jan Paweł II jest honorowym obywatelem Nawojowej i jesteśmy w gronie zaledwie 296 samorządów noszących tak zaszczytne miano

strony 1 2
imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER