Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

POŻYTEK PUBLICZNY NA ROK 2022

Wójt Gminy Nawojowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wójt Gminy Nawojowa ogłasza nabór do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022.

INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU DROGI

INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU DROGI

Wójt Gminy Nawojowa informuje że w związku z realizacją zadania Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 293000K w miejscowości Frycowa, gmina Nawojowa, droga gminna - osiedlowa będzie odcinkowo zamknięta

UWAGA! Przypominamy o ważnym obowiązku – deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

UWAGA! Przypominamy o ważnym obowiązku – deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Do końca roku Gmina Nawojowa musi wykazać się zebraniem informacji od 70% właścicieli i zarządców. Dlatego bardzo liczymy na Wasze wsparcie i poważne potraktowanie tematu. Wypełnienie deklaracji zajmuje kilka minut. Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Pliki do pobrania

Ulotka-EN.pdf 310.5 KB
Ulotka -UA.pdf 315.54 KB
Ulotka PL.pdf 341.08 KB
1230664