Nasza Gmina
Wtorek 11 sierpnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Aktualności

Ważny komunikat dotyczący załatwiania spraw osobiście w Urzędzie Gminy Nawojowa Czwartek, 12 marca 2020

KOMUNIKAT W SPRAWIE KORONAWIRUSA 

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju, zwracam się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Gminy Nawojowa do spraw, które tego bezwzględnie wymagają· 
Proszę również o załatwianie spraw, których charakter na to pozwala z wykorzystaniem telefonu, poczty elektronicznej (gmina@nawojowa.pl) lub platformy e-PUAP. 
Wykaz bezpośrednich numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej:

https://www.nawojowa.pl/pl/197/0/urzad-gminy.html

Proszę również, aby wpłaty podatków i innych należności na rzecz Gminy Nawojowa dokonywać  głównie poprzez systemy bankowości elektronicznej.

Od poniedziałku wydzielona zostanie w urzędzie strefa buforowa w której mieszkańcy będą przyjmowani bez możliwości wejścia na teren urzędu.

Wszelkie dokumenty Państwa dostarczone zostaną na poszczególne stanowiska merytoryczne i rozpatrywane według kolejności i ważności.

Wszelkie sprawy dotyczące zakresu działalności Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności załatwiane będą z wykorzystaniem telefonu, poczty elektronicznej (gmina@nawojowa.pl) lub platformy e-PUAP. 

Dowód osobisty:

Uzyskaj dowód osobisty (usługa online) 
Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego (usługa online) 
Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy (usługa online) 
Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych (RDK) (usługa online) 
Potwierdź swoje dane kontaktowe w Rejestrze Danych Kontaktowych (RDK) (usługa online)
Zgłoś utratę lub uszkodzenie swojego dowodu osobistego - unieważnij dowód (usługa online)  
Zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego dziecka lub innej osoby - unieważnij dowód (usługa online) 
Sprawdź, czy dowód osobisty jest unieważniony lub zawieszony (usługa online) 
Zgłoś nieuprawnione wykorzystanie swoich danych osobowych (kradzież tożsamości) - unieważnij dowód (usługa online)
Zgłoś nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych dziecka lub innej osoby (kradzież tożsamości) - unieważnij dowód
Zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego e-dowodu (usługa online) 
Zgłoś lub cofnij zawieszenie e-dowodu dziecka lub innej osoby (usługa online) 
Informacje o e-dowodzie - informacje

Zameldowanie:

Obowiązek meldunkowy - informacje
Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące
Zamelduj się na pobyt czasowy (dla cudzoziemców)
Zamelduj się na pobyt stały (dla cudzoziemców)
Wymelduj się z pobytu stałego
Wymelduj się z pobytu czasowego

Urząd stanu cywilnego:

Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) (usługa online)

Uzyskaj zaświadczenie o stanie cywilnym (usługa online)

 

Wybory prezydenckie:

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r - informacje
Głosowanie poza miejscem zameldowania - informacje
Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (usługa online) 
Dopisz się do spisu wyborców (usługa online) 

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych:

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego (usługa online)

Informacja dla wyborców głosujących za granicą:

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Jedynie w przypadkach szczególnych wymagających natychmiastowego wydania dokumentu sprawy będą załatwiane na dotychczasowych zasadach.

Zapewniam, że pracownicy Urzędu są do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, jednakże ograniczenie osobistych kontaktów powinno służyć przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. 

Jednocześnie informuję, że przyjmowanie stron przez Wójta jest zawieszone do odwołania.

Liczę na zrozumienie zastosowanych środków i podejmowanych działań zapobiegawczych. 

 

Wójt Gminy Nawojowa

Dr. inż. Stanisław Kiełbasa

 

 

imieniny: Luizy, Włodzmierza, Zuzanny

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER