Nasza Gmina
Wtorek 11 sierpnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego – II tura składania wniosków Poniedziałek, 27 lipca 2020

Przypominamy o możliwości odzyskania części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot producenci rolni winni składać odpowiednie wnioski w terminie od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020 roku, w ramach limitu określonego na 2020 rok.

 

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r., wystawione na producenta rolnego, który ubiega się o zwrot.

 

Jeżeli producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego jest również hodowcą bydła i ma zarejestrowane stado, może dołączyć do wniosku dokument wydany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o średniej ilości dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2019 roku (nie dotyczy rolników, którzy składali wniosek w I półroczu 2020 roku).

 

Zwrot podatku akcyzowego będzie wypłacany w sposób określony we wniosku w terminie od 1 października do 30 października 2020 r., natomiast konkretny dzień wypłaty jest uzależniony od tego, kiedy środki finansowe na ten cel zostaną przekazane na rachunek budżetu Gminy Nawojowa przez Wojewodę.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku wynosi:

  1. Dla hodowców bydła:

100,00 zł  x  ilość użytków rolnych

                     oraz

  30,00 zł  x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła;

  1. Dla pozostałych rolników:

100,00 zł  x  ilość użytków rolnych.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

UWAGA!

W związku z trwającą epidemią COVID-19 ulega zmianie proces przyjmowania wniosków tj.

1) Należy dostarczyć do Urzędu Gminy już wypełniony kompletny wniosek (do pobrania poniżej bądź ze strony https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego lub istnieje możliwość pobrania niezbędnych formularzy przy głównym wejściu do budynku).

2) Wypełniony wniosek wraz z fakturami VAT przesłać pocztą (z dopiskiem zwrot podatku akcyzowego) lub dostarczyć osobiście do skrzynki podawczej przy głównym wejściu do budynku Urzędu Gminy.

3) Faktury VAT powinny być ponumerowane i wpisane kolejno na załączniku do wniosku o zwrot podatku akcyzowego wraz z ogólną sumą litrów z wszystkich faktur.

4) Do każdego wniosku należy dołączyć dane kontaktowe wnioskodawcy (numer telefonu) celem ułatwienia kontaktu podczas weryfikacji wniosku i pozostałej dokumentacji.

5) W przypadku potrzeby uzupełnienia wniosku lub stwierdzenia ewentualnych braków pracownik będzie kontaktował się z wnioskodawcą drogą telefoniczną.

6) W miarę możliwości prosimy o wpisywanie numeru rachunku bankowego.

7) Informacje o powierzchni użytków rolnych lub wielkości wykorzystanego limitu przed wypełnieniem wniosku tylko i wyłącznie drogą telefoniczną (poniżej nr telefonu).

8) Prosimy o zachowanie ostrożności podczas procesu składania wniosków i unikanie oczekiwania w kolejce. Przypominamy o obowiązku zakładania maseczek oraz o zachowanie dystansu społecznego 2 m.

 

Szczegółowa procedura ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2020 roku: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Informacje pod numerem telefonu 18 445 70 68 lub nr. wew. 18 449 27 60.

PRZYPOMINAMY!

Do każdego wniosku należy dołączyć dane kontaktowe wnioskodawcy (numer telefonu) celem ułatwienia kontaktu podczas weryfikacji wniosku i pozostałej dokumentacji.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wersji edytowalnej
  2. Zestawienie faktur stanowiące załącznik do ww. wniosku
  3. Oświadczenie producenta rolnego o charakterze prowadzonego gospodarstwa rolnego

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Luizy, Włodzmierza, Zuzanny

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER