Nasza Gmina
Sobota 23 stycznia, 2021
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Aktualności

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO LUTY 2021 Poniedziałek, 11 stycznia 2021

1) Należy dostarczyć do Urzędu Gminy już wypełniony kompletny wniosek wraz z pozostałymi załącznikami (do pobrania ze strony internetowej urzędu lub w okienku informacyjnym przy głównym wejściu do budynku).

2) Wypełniony wniosek wraz z fakturami VAT przesłać pocztą (na adres Urząd Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa, z dopiskiem zwrot podatku akcyzowego) lub dostarczyć osobiście do skrzynki podawczej przy głównym wejściu do budynku Urzędu Gminy.

3) Faktury VAT powinny być ponumerowane i wpisane kolejno na załączniku do wniosku o zwrot podatku akcyzowego wraz z ogólną sumą litrów z wszystkich faktur.

4) Do każdego wniosku należy dołączyć dane kontaktowe wnioskodawcy (numer telefonu) celem ułatwienia kontaktu podczas weryfikacji wniosku i pozostałej dokumentacji.

5) W przypadku potrzeby uzupełnienia wniosku lub stwierdzenia ewentualnych braków pracownik będzie kontaktował się z wnioskodawcą drogą telefoniczną.

6) W miarę możliwości prosimy o wpisywanie numeru rachunku bankowego.

7) Informacje o powierzchni użytków rolnych lub wielkości wykorzystanego limitu przed wypełnieniem wniosku tylko i wyłącznie drogą telefoniczną (poniżej nr telefonu).

8) Prosimy o zachowanie ostrożności podczas procesu składania wniosków i unikanie oczekiwania w kolejce. Przypominamy o obowiązku zakładania maseczek oraz o zachowanie dystansu społecznego 2 m.

9) Szczegółowa procedura ubiegania się o zwrot dostępna na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego)

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuję, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez COVID-19, oraz mając na uwadze art. 6 ust.3 ustawy z dnia 10 marca 2006r., o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dotyczący wydawania przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego  dokumentu zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu rolnika - wprowadza dodatkową formę wydawania dokumentów tj. dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).

 

Informacje w pokoju nr 63 lub pod numerem telefonu 18 449 27 60.

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER