Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Komunikat Wójta Gminy Nawojowa

Treść

Komunikat Wójta Gminy Nawojowa

w sprawie ograniczenia działalności Urzędu Gminy Nawojowa.

Działając na podstawie art. 31  i 33 ust. 3 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 703 z późn. zm.) oraz § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 367) -  uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszej Gminy  informuję, że:

od dnia 24 marca  2021 roku do odwołania ogranicza się działalność Urzędu Gminy Nawojowa do obsługi klienta w formie telefonicznej  lub elektronicznej,  za wyjątkiem  zadań  niezbędnych do zapewnienia  pomocy obywatelom  w szczególności  z zakresu:

  1. rejestracji stanu cywilnego;
  2. ewidencji ludności i dowodów osobistych;
  3. pomocy społecznej;
  4. świadczenia usług komunalnych;

Sprawy w miarę możliwości można załatwić w formie korespondencji tradycyjnej, elektronicznej, poprzez kontakt telefoniczny lub za pomocą platformy www.obywatel.gov.pl.

KONTAKT do Urzędu Gminy Nawojowa oraz do poszczególnych referatów znajdziecie Państwo na stronie Urzędu gminy Nawojowa

Czynna jest obsługa kasowa w godzinach od 9.00 do 13.00. Wpłat należności można dokonywać zarówno w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej.

Zachęcamy do regulowania zobowiązań finansowych za pomocą bankowości elektronicznej. Informację o kwocie oraz zaległościach mogą Państwo uzyskać telefonicznie.

Poszczególne kroki obsługi stron w Urzędzie.

  1. Przy wejściu do budynku, dyżur pełni pracownik obsługi, który kontaktuje stronę z pracownikiem merytorycznym i ustala z nim formę kontaktu;
  2. Obowiązuje bezwzględny zakaz wejścia do budynku Urzędu petenta z objawami zakażenia wirusem Covid-19;
  3. Petent przy wejściu do urzędu zobowiązany jest do dezynfekcji rąk w wyznaczonym do tego miejscu;
  4. Osoby wchodzące do Urzędu obowiązane są do przestrzegania następujących  zasad bezpieczeństwa tj. zakrycia ust i nosa przy pomocy maseczki, noszenia rękawic oraz zachowywania 1,5 metrowego odstępu, w tym w rozmowie z pracownikami Urzędu;

Apelujemy również o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii  800 190 590.

Dziękujemy za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziemy informowali za pośrednictwem naszej strony internetowej.

                   

dr inż. Stanisław Kiełbasa

  Wójt Gminy Nawojowa

1037294