Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Nabór wniosków dotyczących uzyskania dotacji celowej dla osób fizycznych na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej

Treść

OGŁOSZENIE

Z dniem 6 kwietnia 2021 roku ogłasza się nabór wniosków dotyczących uzyskania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Nawojowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej.

 

Zainteresowane osoby powinny złożyć wniosek o udzielenie dotacji wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością przed rozpoczęciem wykonywania podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej.

Wraz z wnioskiem należy złożyć podpisane oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną RODO.

Po wykonaniu podłączenia należy złożyć wniosek o rozliczenie dotacji załączając do niego fakturę lub rachunek za wykonanie robót oraz protokół odbioru wraz z mapą geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać do 15 listopada 2021 roku. Dotacja musi zostać rozliczona do końca 2021 roku.

 

Wszystkie potrzebne do złożenia dokumenty do pobrania poniżej:

  • formularz wniosku o udzielenie dotacji,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,
  • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną RODO,
  • formularz wniosku o rozliczenie dotacji
  • regulamin udzielania dotacji,
1073416