Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje konkurs kulinarny skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

Aktualności

Treść

Bitwa Regionów 2021

VI edycja konkursu kulinarnego dedykowanego Kołom Gospodyń Wiejskich.

Dla kogo?

 • Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń, których statutowym celem jest promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Ww. koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia muszą posiadać osobowość prawną i własny rachunek bankowy zarejestrowany na ten podmiot.

Uwaga:   Przez   potrawy   regionalne   rozumie   się   potrawy   związane   z   danym   obszarem geograficznym, które wywodzą się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów.

 • W konkursie mogą wziąć udział KGW biorące udział w poprzednich edycjach, w tym zakwalifikowane do finału, pod warunkiem że zgłoszona praca konkursowa dotyczy potrawy innej niż potrawa zakwalifikowana do finału konkursu w poprzednich jego edycjach.

Jak przygotować pracę konkursową?

 • Praca konkursowa obejmuje:
  • przygotowanie opisu receptury i przepisu wykonania tradycyjnej potrawy regionalnej charakterystycznej dla regionu działania KGW (z wyłączeniem deserów);
  • przygotowanie potrawy i wykonanie jej prezentacji w formie filmu wideo.

Uwaga: Każde KGW może zgłosić do udziału w konkursie jedną potrawę.

Formularz zgłoszeniowy i pracę konkursową należy przesłać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej do właściwego ze względu na teren działania  KGW Oddziału Terenowego KOWR. Wykaz OT KOWR jest opublikowany na stronie www.bitwaregionow.pl.

Etapy konkursu

 • Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

etap I – zgłoszenie udziału do 30 czerwca 2021 r., ocena prac konkursowych na poziomie województwa i wyłonienie laureatów I etapu;

o etap  II  –  finał  konkursu,  do  którego  zostaną  zakwalifikowane  prace  konkursowe najwyżej ocenione w etapie I przez każdą z 16 komisji konkursowych.

 • W II etapie konkursu KGW mogą być reprezentowane przez maksymalnie trzech (3) członków tworzących zespoły.
 • Miejsce, termin i forma organizacji II etapu zostaną dostosowane do obowiązujących obostrzeń w związku z trwającą pandemią Covid-19.

 

 • KGW, których prace konkursowe zostaną zakwalifikowane do II etapu, zostaną poinformowane o dokładnej dacie, miejscu i ostatecznej formie organizacji II etapu do 30 lipca  2021 r. telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

Więcej informacji na stronie: www.bitwaregionow.pl

 

 

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu. W razie pytań prosimy o kontakt:

piotr.szopa@kowr.gov.pl 602 734 005

joanna.aleksander@kowr.gov.pl 606 838 908

mikolaj.lopata@kowr.gov.pl 882 773 798

Pliki do pobrania

1073401