Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Opracowanie Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność Gminy Nawojowa

Treść

W związku z zakończeniem prac terenowych dla ww. zadania,
Wójt Gminy zawiadamia, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy 
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 
poz. 1463 ze zm.), zostanie wyłożony do publicznego 
wglądu projekt uproszczonych planów urządzenia lasów 
niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy 
na okres 60 dni.
W planach zostały opisane wyłącznie użytki LS ewidencyjne.

Pliki do pobrania

Plan urządzenia lasu 5843.51 KB
1230666