Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA UDZIELENIE DOTACJI DO BUDOWY PRZYŁĄCZY DO KANALIZACJI SANITARNEJ.

Aktualności

Treść

Z dniem 6 lipca 2022 roku weszła w życie uchwała nr XLIV/388/22 Rady Gminy Nawojowa z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Nawojowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym ogłasza się nabór wniosków dotyczących uzyskania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Nawojowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej.

Zainteresowane osoby powinny złożyć wniosek o udzielenie dotacji wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością przed rozpoczęciem wykonywania podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie RODO.

Po wykonaniu podłączenia należy złożyć wniosek o rozliczenie dotacji załączając do niego fakturę lub rachunek za wykonanie robót oraz protokół odbioru wraz z mapą geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sanitarnej.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać do 15 listopada 2022 roku. Dotacja musi zostać rozliczona do końca 2022 roku.

 

Wnioski oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oraz pozostałe załączniki do pobrania w Urzędzie Gminy w Nawojowej i na stronie internetowej Gminy Nawojowa.

1230666