Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2022 roku.

Aktualności

Treść

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO II TURA.

1) Należy dostarczyć do Urzędu Gminy już wypełniony kompletny wniosek wraz z pozostałymi załącznikami (do pobrania ze strony internetowej urzędu lub w okienku informacyjnym przy głównym wejściu do budynku).

2) Wypełniony wniosek wraz z fakturami VAT przesłać pocztą (na adres Urząd Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa, z dopiskiem zwrot podatku akcyzowego) lub dostarczyć osobiście na dziennik podawczy Urzędu Gminy. W razie ograniczenia dostępu spowodowanego epidemią wnioski należy wrzucać do skrzynki w holu korytarza.

3) Faktury VAT powinny być ponumerowane i wpisane kolejno na załączniku nr 1 do wniosku o zwrot podatku akcyzowego wraz z ogólną sumą litrów z wszystkich faktur.

4) Do każdego wniosku należy dołączyć dane kontaktowe wnioskodawcy (numer telefonu) celem ułatwienia kontaktu podczas weryfikacji wniosku i pozostałej dokumentacji.

5) W przypadku potrzeby uzupełnienia wniosku lub stwierdzenia ewentualnych braków pracownik będzie kontaktował się z wnioskodawcą drogą telefoniczną.

6) Prosimy o rzetelne wpisywanie numeru rachunku bankowego.

7) Informacje o powierzchni użytków rolnych znajduje się na nakazach płatniczych.

8) Prosimy o zachowanie ostrożności podczas procesu składania wniosków i unikanie oczekiwania w kolejce.

9) Osoba składająca wniosek po raz pierwszy zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o wielkości prowadzonej działalności i klasie PKD - stanowiącego załącznik do wniosku.

10) Szczegółowa procedura ubiegania się o zwrot dostępna na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego)

 

 

Informacje dotyczące procedury oraz wypełniania wniosków można uzyskać w pokoju nr 63 Urzędu Gminy Nawojowa lub pod numerem telefonu 18 449 27 60.

1230669