Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Dodatek węglowy

Aktualności

Treść

Wójt Gminy Nawojowa informuje, że realizatorem dodatku węglowego wynikającego z ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej.

Dodatek węglowy przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Rozumie się przez to spalanie węgla w kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej lub piecu kaflowym. Dodatek węglowy ma być wsparciem pieniężnym na zakup węgla. Dlatego będzie on przysługiwać wszystkim osobom, które zamieszkują gospodarstwa domowe i ogrzewają je węglem kamiennym, brykietem oraz pelletem (składającym się co najmniej w 85% z węgla kamiennego).

Zgodnie z ustawą wysokość dodatku węglowego została ustalona na kwotę 3 tysięcy złotych. Dodatek węglowy będzie przyznawany jednorazowo, bez kryterium dochodowego, co więcej wsparcie przysługuje również gospodarstwom, które zakupiły węgiel, jak i tym, które dopiero to zrobią.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Ogrodowa 2 w Nawojowej, w dniach: poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek - piątek 7.30 – 15.30.

Wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.    

Właściwością miejscową do składania wniosków jest gmina zamieszkania.

 Wnioski składamy do 30 listopada 2022r.

Uwaga! Wnioski złożone po tym terminie, zostaną bez rozpatrzenia.

Dodatek węglowy zostanie wypłacony najpóźniej do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Dodatek jest zwolniony od podatku i od możliwości zajęcia np. przez komornika. Warunkiem otrzymania dodatku, jeśli został złożony w odpowiednim czasie, jest dokonanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Termin na składanie deklaracji do CEEB minął 30 czerwca. Każdy, kto tego nie zrobił, musi się liczyć z ewentualną karą oraz niewypłaceniem dodatku węglowego.

Pliki do pobrania

1271882