Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Informacja w sprawie sprzedaży węgla przez Gminę Nawojowa

Aktualności

Treść

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o planowanych przez rząd rozwiązaniach prawnych, które umożliwią samorządom pośredniczenie w zakupie i dostawie taniego węgla dla mieszkańców, informujemy, że Gmina Nawojowa nie czekając na ostateczne uregulowania, przygotowuje się do przystąpienia do tego programu.

Według publikowanych wstępnych założeń ustawy, gminy takie jak nasza, w których nie ma zakładów komunalnych, będą mogły wybrać podmiot gospodarczy, który w ich imieniu będzie odbierał węgiel z punktów dystrybucyjnych, a następnie sprzedawał go mieszkańcom.

Rada Ministrów przyjmując projekt ustawy, określiła cenę sprzedaży węgla dla samorządów na poziomie 1500 zł. Do tej ceny trzeba będzie doliczyć koszty obsługi programu, w tym przede wszystkim transport. Ostateczna cena dla mieszkańców nie powinna przekroczyć 2000 zł brutto.

W związku z powyższym Wójt Gminy Nawojowa informuje, że przystępuje do wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Nawojowa, zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na zasadach określonych w projektowanej ustawie.

Zgłoszenie zamiaru zakupu węgla na potrzeby gospodarstwa domowego /do pobrania w załącznikach/ należy złożyć na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Nawojowa, pok. 53, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa, lub przesłać elektronicznie na adres e-mail: edg@nawojowa.pl . W związku z sytuacją nagłą, prosimy o pilne zgłaszanie zamiaru zakupu węgla.

Informuję, że do dokonania zakupu preferencyjnego będzie uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Pliki do pobrania

Deklaracja.pdf 160.12 KB
Deklaracja.docx 17.53 KB
1297419