Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Informacja Wójta w sprawie zakupu i odbioru węgla

Treść

Informacja Wójta w sprawie zakupu i odbioru węgla

Osoby, które złożyły wniosek w Urzędzie Gminy Nawojowa na preferencyjny zakup paliwa stałego – węgla kamiennego, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie zgłoszenia się do urzędu, konieczności dokonania płatności oraz terminie odbioru węgla.

Koszt jednej tony węgla, bez względu na jego rodzaj, w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego w Gminie Nawojowa wynosi 1950,00 zł brutto.

Płatności można dokonać:

  • gotówką w kasie Urzędu Gminy Nawojowa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00,
  • kartą płatniczą,
  • przelewem bankowym na numer rachunku Urzędu Gminy Nawojowa prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu Oddział w Nawojowej:
    Nr konta: 61 8811 0006 0022 0200 0013 0201 z adnotacją: Zakup węgla, podając imię i nazwisko, adres Wnioskodawcy. W przypadku płatności przelewem bankowym możliwość wystawienia faktury nastąpi po faktycznym wpływie środków na rachunek Urzędu, tj. ok. po upływie dwóch dni roboczych.

Po dokonaniu płatności Wnioskodawca zgłosi się po fakturę za zakup węgla – pokój nr 63 (na pierwszym piętrze) budynku Urzędu Gminy. Zostanie także poinformowany o konieczności odbioru zakupionego węgla ze wskazanego składu opałowego.

Na terenie gminy usługę składowania i wydawania węgla świadczą następujące składy opałowe:

  1. Usługi Transportowe Handel Opałem Kulpa Grzegorz ul. Krynicka 233,    33-335 Nawojowa – „Retopal Ekogroszek”;
  2. Firma Handlowo-Usługowa „KOWALIK” Jan Kowalik ul. Krynicka 5, 33-335 Nawojowa – „Orzech”;
  3. Firma Handlowo Usługowa „JANEX” Opał Materiały Budowlane Jan Kucharski  ul. Krynicka 65,   33-335 Nawojowa – „Kostka”;

Transport węgla z punktu składowania do miejsca wskazanego przez odbiorcę jest odpłatny, na warunkach uzgodnionych z przedstawicielem składu opałowego

1328403