Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Małopolskie świetlice wiejskie 2022

Aktualności

Treść

Świetlica wiejska w sołectwie Żeleźnikowa Mała  realizuje zadanie pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”polegające na doposażeniu świetlicy w niezbędny sprzęt i wyposażenie do prowadzenia zajęć w świetlicy. Całkowita wartość  realizacji zadania to 28 000 tys. zł. Gdzie 19 600 zł to dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego, kwota 8 400 zł wkład własny Gminy Nawojowa

1297389