Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Ogłoszenie Urzędu Gminy Nawojowa

Treść

Ogłoszenie Urzędu Gminy Nawojowa

Urząd Gminy w Nawojowej informuje, że z dniem 1 stycznia br. na wniosek mieszkańców autobus kursujący na linii autobusowej Nawojowa- Frycowa Rybień – Złotne zmienił trasę przejazdu i przejeżdża obecnie przez osiedle we Frycowej. Przystanek na osiedlu wyznaczony został koło kaplicy. Zainteresowanych mieszkańców prosi się o zapoznanie się z rozkładem jazdy i korzystanie z tej linii autobusu.

W związku z oddaniem do użytku przebudowanej drogi osiedlowej we Frycowej, zgodnie z założeniami projektu gwarantującymi dofinansowanie zadania nastąpiła zmiana organizacji ruchu na tej drodze. Wprowadzona została oznaczona znakami drogowymi strefa zamieszkania która wymusza określone zachowanie kierujących i pieszych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  w strefach zamieszkania piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami, mogą korzystać z całej szerokości drogi, nie ma obowiązku poruszania się chodnikiem, a przejazd pojazdem jest możliwy wyłącznie wtedy, kiedy na drodze nie ma pieszych. Kierowcy pojazdów muszą ustąpić każdemu pieszemu, a dopuszczalna prędkość poruszania się pojazdu nie może przekraczać to 20 km/h. Taka prędkość umożliwi  niemal natychmiastowe zatrzymanie pojazdu w razie potrzeby.

W strefie zamieszkania obowiązuje całkowity zakaz parkowania poza miejscami do tego wyznaczonymi. Ponieważ ze względów technicznych nie było możliwości wyznaczenia miejsc postojowych postój pojazdów na całej długości drogi jest zabroniony. Wyjeżdżając ze strefy zamieszkania kierujący musi zawsze ustąpić pierwszeństwa przejazdu pozostałym uczestnikom ruchu..

Przypomina się, że postojem pojazdu nazywamy unieruchomienie go niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż minutę.

Prosi się mieszkańców o przestrzeganie przepisów celem uniknięcia jakichkolwiek zdarzeń narażających zdrowie lub życie uczestników ruchu na uszczerbek oraz umożliwi wykonanie robót drogowych np. odśnieżanie, które w przypadku nieuzasadnionego postoju pojazdów staje się niemożliwe. Dotyczy to także uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Wójt Gminy Nawojowa

  /-/dr inż. Stanisław Kiełbasa

1297408