Nasza Gmina
Czwartek 21 czerwca, 2018
A A A
 • 5
 • 2
 • 1

Aktualności

INFORMACJA Wójta Gminy Nawojowa o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego Poniedziałek, 27 listopada 2017

INFORMACJA

Wójta  Gminy  Nawojowa

o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Na podstawie art. 39 ust.6a ustawy z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późniejszymi zmianami) Wójt   Gminy  Nawojowa informuje, że rozpoczęto przygotowania dokumentacji projektowej na zadania:

 1. Przebudowa drogi gminnej nr 292983 K – ul. Osiedlowa w Nawojowej wraz z budową ciągu pieszego;
 2. Przebudowa drogi gminnej nr 293000 K „Osiedle we Frycowej” w Frycowej wraz z budową ciągu pieszego;
 3. Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 292981 K Homrzyska – Bącza Kunina z drogą dojazdowa w przysiółku „Potok” wraz z odcinkową przebudową obu dróg;
 4. Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 292995 K Żeleźnikowa Wielka – Działy na odcinku ok. 500 metrów (między skrzyżowaniami z drogami gminnymi);
 5. Przebudowa drogi gminnej nr 292986 K „Podlas” w Żeleźnikowej Małej;
 6. Budowa drogi gminnej „Wierchowina” w Bączej Kuninie w kierunku „Na Ostrą” w zakresie ukształtowania korpusu drogi;
 7. Przebudowa drogi gminnej „Dolinki – Zagroda” w miejscowości Frycowa po uregulowaniu stanu prawnego drogi;
 8. Budowa drogi gminnej „Osiedle pod Pułankami” w miejscowości Frycowa.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej Gminy Nawojowa, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 71 ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

Wójt Gminy Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33 – 335 Nawojowa

Ponadto informuję, że w myśl art. 39 ust.6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, następnie po wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy wynajmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER