Nasza Gmina
Niedziela 16 czerwca, 2019
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Aktualności

INFORMACJA dotycząca zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Nawojowa – sezon zimowy 2018/2019 Środa, 09 stycznia 2019

INFORMACJA
dotycząca zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Nawojowa – sezon zimowy 2018/2019

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2018/2019 wykonują:

  1. Sołectwo Żeleźnikowa Wielka, Żeleźnikowa Mała oraz Nawojowa (część północno – zachodnia) oraz Popardowa Niżna w tym: ul. Lipowa, Cicha, Ogrodowa  – ROGOWSKI  MAREK  Firma Handlowo – Usługowa z siedzibą Żeleźnikowa Wielka 4, 33 – 335 Nawojowa; tel. 692 497 568;
  2. Popardowa Wyżna i Nawojowa ul. Krótka, ul. Nad Kamienicą – Firma Usługowa  ZAROTYŃSKI  DARIUSZ, Frycowa 227, 33 – 335 Nawojowa; tel. 18 446 75 26; kom.513 395 097;
  3. Sołectwo Frycowa, Nawojowa (część południowo – zachodnia w tym: ul. Wspólna, Szkolna, Parkowa, Sikornik, Wąska, Widokowa, Łącznik, Polna i ks. Kruczka) – MONIKA  WÓJTOWICZ, Maciejowa 11; 33-336 Łabowa; tel. 607 740 822;
  4. Sołectwo Bącza Kunina – Firma Usługi Transportowo, Towarowo i Rolnicze DOMINIK  BARAN, Bącza Kunina 17, 33 – 335 Nawojowa; tel.518 505 164;

Odpowiedzialnym z ramienia Urzędu Gminy za drogi gminne: Podinspektor Ronald  Ciborowski, tel. 18 4457067 wew. 32.

Odpowiedzialnym za drogi powiatowe: Inspektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Pan Cecur Jan, tel. 605 405 697.


INFORMACJA
dotycząca zimowego utrzymania chodników wzdłuż dróg  w Gminie Nawojowa – sezon zimowy 2018/2019

Wójt Gminy  Nawojowa przypomina Właścicielom nieruchomości, że na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości w porządku w gminach  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1454 i 1629),  zgodnie z zapisem Rozdziału 3 Obowiązki właścicieli nieruchomości, który zobowiązuje w art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

Pkt. 4)  uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;

właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników chodnika, w tym w szczególności dzieci, powyższy obowiązek utrzymania czystości na chodnikach będzie poddany kontrolom przez odpowiedzialne służby.

imieniny: Aliny, Anety, Benona

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER