Nasza Gmina
Poniedziałek 6 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Gospodarka/Przetargi

Wynik postępowania pn.: Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Nawojowej w roku szkolnym 2012/2013

Nawojowa, dnia 01.08.2012 r.

 

 

IRB.271.5.2012

 

                                                                                                                     

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Nawojowej w roku szkolnym 2012/2013”.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że w cześci dotyczącej:

-  zadania nr 1

za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A. z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1A.

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt w części dot. zadania nr 1) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

-  zadania nr 2

za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A. z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1A.

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt w części dot. zadania nr 2) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

-  zadania nr 3

za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A. z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1A.

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt w części dot. zadania nr 3) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

-  zadania nr 4

za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A. z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1A.

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt w części dot. zadania nr 4) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

-  zadania nr 5

za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A. z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1A.

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt w części dot. zadania nr 5) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym zostały złożone następujące oferty

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem liczba pkt

Zadanie nr 1

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A.

ul. Chemików 1A

32-600 Oświęcim

100

100

2

FHU TRANSROL

Antoni Romańczyk

Biala Niżna 468

33-330 Grybów

41,74

41,74

Zadanie nr 2

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A.

ul. Chemików 1A

32-600 Oświęcim

100

100

2

FHU TRANSROL

Antoni Romańczyk

Biala Niżna 468

33-330 Grybów

40,95

40,95

3

Firma Handlowo Usługowa KOZI Usługi Transportowe

Import Eksport

Auto Serwis

ul. Kossaka 11

33-300 Nowy Sącz

78,71

78,71

Zadanie nr 3

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A.

 ul. Chemików 1A

32-600 Oświęcim

100

100

2

FHU TRANSROL

Antoni Romańczyk

Biala Niżna 468

33-330 Grybów

25,21

25,21

Zadanie nr 4

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A.

 ul. Chemików 1A

32-600 Oświęcim

100

100

2

FHU TRANSROL

Antoni Romańczyk

Biala Niżna 468

33-330 Grybów

45,78

45,78

Zadanie nr 5

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A.

ul. Chemików 1A

32-600 Oświęcim

100

100

2

FHU TRANSROL

Antoni Romańczyk

Biala Niżna 468

33-330 Grybów

48,10

48,10

 

- Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie możliwe po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

imieniny: Ady, Celestyny, Ireneusza

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER