Nasza Gmina
Poniedziałek 6 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Gospodarka/Przetargi

Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy Kościele parafialnym w Żeleźnikowej Wielkiej

Nawojowa, dnia 14.08.2012 r.


 

IRB.271.7.2012

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. ,, Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy Kościele parafialnym w Żeleźnikowej Wielkiej

 


            Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zw. dalej Pzp) (Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

Po wszczęciu postępowania ujawniły się okoliczności uniemożliwiające realizację wykonanego dla tego celu projektu, związane ze zmianami ukształtowania terenu, na skutek działania osób trzecich. Taki stan uniemożliwia poprawną realizację zadania i powiązanie planowanego parkingu z istniejącym układem komunikacyjnym. Realizacja tego zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji naraziła by Gminę na wydatkowanie dodatkowych środków, których Zamawiający nie posiada.

 

otrzymują:

1.        Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy

2.        a/a.

 

Do Wiadomości:

1.        Strona internetowa:  www.nawojowa.sacz.pl

imieniny: Ady, Celestyny, Ireneusza

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER