Nasza Gmina
Poniedziałek 6 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Gospodarka/Przetargi

Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Nawojowej w roku szkolnym 2013/2014

 

Nawojowa, dnia 06.08.2013 r.

 

Numer sprawy: IRB.271.10.2013

           

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Nawojowej w roku szkolnym 2013/2014”.

 

 

Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że firma ARNIKA Paweł Różański ul. Zamkowa 17, 33-380 Krynica Zdrój, której oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza w części dot. zadania nr 2 „Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Nawojowej w roku szkolnym 2013/2014” zrezygnowała z realizacji zadania i odmówiła podpisania umowy.

      Zamawiający działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) /Dz. U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami/ informuje, iż w związku z opisaną powyżej odmową zawarcia umowy Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ważnych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. Jest to oferta Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A. ul.Chemików 1a, 32-600 Oświęcim Oddział Przewozowy w Nowym Sączu, ul. Wyspiańskiego 2, 33-300 Nowy Sącz.

Nawojowa, dnia 01.08.2013 r.

 

 

IRB.271.10.2013

 

                                                                                                                     

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Nawojowej w roku szkolnym 2013/2014”.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że w cześci dotyczącej:

 

-  zadania nr 1

za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 5 złożona przez firmę: RAFATEX – Przewóz Osób Jan i Helena Rafa z siedzibą w miejscowości Sienna 67, 33-318 Gródek n/D.

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt w części dot. zadania nr 1) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

-  zadania nr 2

za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez firmę ARNIKA Paweł Różański z siedzibą w Krynicy Zdrój ul. Zamkowa 17.

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt w części dot. zadania nr 2) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

-  zadania nr 3

za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A. ul. Chemików 1A, 32-600 Oświęcim,  Oddział Przewozowy w Nowym Sączu ul. Wyspiańskiego 2.

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt w części dot. zadania nr 3) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

 

 

-  zadania nr 4

za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A. ul. Chemików 1A, 32-600 Oświęcim,  Oddział Przewozowy w Nowym Sączu ul. Wyspiańskiego 2.

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt w części dot. zadania nr 4) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

-  zadania nr 5

za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A. ul. Chemików 1A, 32-600 Oświęcim,  Oddział Przewozowy w Nowym Sączu ul. Wyspiańskiego 2.

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt w części dot. zadania nr 5) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym zostały złożone następujące oferty

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem liczba pkt

Zadanie nr 1

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A.

ul. Chemików 1A

32-600 Oświęcim

Oddział Przewozowy w Nowym Sączu

ul. Wyspiańskiego 2

33-300 Nowy Sącz

79,18

79,18

2

Firma Handlowo Usługowa KOZI Artur Kozdrój. Transportowe Import-Eksport Auto Serwis

ul. Kossaka 11

33-300 Nowy Sącz

36,00

36,00

3

ARNIKA Paweł Różański

ul. Zamkowa 17

33-380 Krynica Zdrój

91,80

91,80

4

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe KOPBUD

Bogusława Romańczyk

Berest 90

33-380 Krynica Zdrój

34,69

34,69

5

RAFATEX – Przewóz Osób Jan i Helena Rafa

Sienna 67

33-318 Gródek n/D.

100

100

Zadanie nr 2

 

 

 

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A.

ul. Chemików 1A

32-600 Oświęcim

Oddział Przewozowy w Nowym Sączu

ul. Wyspiańskiego 2

33-300 Nowy Sącz

73,50

73,50

2

Firma Handlowo Usługowa KOZI Artur Kozdrój. Transportowe Import-Eksport Auto Serwis

ul. Kossaka 11

33-300 Nowy Sącz

39,22

39,22

3

ARNIKA Paweł Różański

ul. Zamkowa 17

33-380 Krynica Zdrój

100

100

4

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe KOPBUD

Bogusława Romańczyk

Berest 90

33-380 Krynica Zdrój

39,60

39,60

Zadanie nr 3

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A.

ul. Chemików 1A

32-600 Oświęcim

Oddział Przewozowy w Nowym Sączu

ul. Wyspiańskiego 2

33-300 Nowy Sącz

100

100

2

Firma Handlowo Usługowa KOZI Artur Kozdrój. Transportowe Import-Eksport Auto Serwis

ul. Kossaka 11

33-300 Nowy Sącz

83,00

83,00

3

ARNIKA Paweł Różański

ul. Zamkowa 17

33-380 Krynica Zdrój

28,60

28,60

 

4

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe KOPBUD

Bogusława Romańczyk

Berest 90

33-380 Krynica Zdrój

26,48

26,48

Zadanie nr 4

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A.

ul. Chemików 1A

32-600 Oświęcim

Oddział Przewozowy w Nowym Sączu

ul. Wyspiańskiego 2

33-300 Nowy Sącz

100

100

2

Firma Handlowo Usługowa KOZI Artur Kozdrój. Transportowe Import-Eksport Auto Serwis

ul. Kossaka 11

33-300 Nowy Sącz

50,00

50,00

3

ARNIKA Paweł Różański

ul. Zamkowa 17

33-380 Krynica Zdrój

78,46

78,46

4

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe KOPBUD

Bogusława Romańczyk

Berest 90

33-380 Krynica Zdrój

48,19

48,19

Zadanie nr 5

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A.

ul. Chemików 1A

32-600 Oświęcim

Oddział Przewozowy w Nowym Sączu

ul. Wyspiańskiego 2

33-300 Nowy Sącz

100

100

2

Firma Handlowo Usługowa KOZI Artur Kozdrój. Transportowe Import-Eksport Auto Serwis

ul. Kossaka 11

33-300 Nowy Sącz

58,00

58,00

3

ARNIKA Paweł Różański

ul. Zamkowa 17

33-380 Krynica Zdrój

84,51

84,51

4

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe KOPBUD

Bogusława Romańczyk

Berest 90

33-380 Krynica Zdrój

50,72

50,72

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia o odrzuceniu z części dot. zadania nr 1, 2, 3, 4 i 5 oferty nr 4 złożonej przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe KOPBUD Bogusława Romańczyk z siedzibą w miejscowości Berest 90, 33-380 Krynica Zdrój, na podstawie art.89 ust 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia o wykluczeniu z części dot. zadania nr 1, 2, 3, 4 i 5 Wykonawcy tj. Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego KOPBUD Bogusława Romańczyk z siedzibą w miejscowości Berest 90, 33-380 Krynica Zdrój, na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Pzp z uwagi na to, że Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Uzasadnienie:

Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności (tj. Wykonawca nie wykazał, że posiada licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego) oraz nie wykazał spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (tj. załączony do oferty wykaz osób nie zawierał wszystkich wymaganych informacji o tych osobach oraz z załączonego do oferty wykazu pojazdów nie wynikało czy pojazdy, którymi dysponuje wykonawca posiadają odpowiednią ilość miejsc odpowiadającą ilości uczniów na danej trasie).

Zamawiający pismem z dnia 24 lipca 2013r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów i oświadczeń. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił żądanych dokumentów. W związku z powyższym i zgodnie z art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Pzp należało Wykonawcę wykluczyć z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że podpisanie umowy z wyłonionymi Wykonawcami będzie możliwe po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

imieniny: Ady, Celestyny, Ireneusza

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER