Nasza Gmina
Poniedziałek 6 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Gospodarka/Przetargi

Wykonanie wzmocnienia odwodnienia odcinka drogi o długości 130 m do kompleksów i gospodarstw rolnych ,,Do lasu na Rybniu we wsi Frycowa poprzez budowę korytek ściekowych betonowych

 

Nawojowa, dnia 28.08.2013 r.

 

IRB.271.11.2013

                           

                                                                                                                                

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie wzmocnienia odwodnienia odcinka drogi o długości 130 m do kompleksów i gospodarstw rolnych ,,Do lasu na Rybniu” we wsi Frycowa poprzez budowę korytek ściekowych betonowych”.

 

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez firmę: KES PLUS Usługi Instalacyjno-Budowlane Stanisław Kukulak z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Stolarskiej 24.

 

Uzasadnienie:

 

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem liczba pkt

1

KES PLUS Usługi Instalacyjno-Budowlane Stanisław Kukulak

ul. Stolarska 24

33-300 Nowy Sącz

100

100

2

Zakład Drogowo-Budowlano-Transportowy DROG – BUD

Krzysztof Śpiewak

ul. Krakowska 26

33-340 Stary Sącz

70,51

70,51

3

PAWTRANS

Transport-Spedycja-Budownictwo

Marian Pawlak

33-336 Łabowa 81

59,03

59,03

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie możliwe po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

imieniny: Ady, Celestyny, Ireneusza

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER