Nasza Gmina
Piątek 21 lutego, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Gospodarka/Przetargi

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa

IRB.271.18.2013                                                                  Nawojowa, dnia 15.11.2013 r.

                                  

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa”.

 

 

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zw. dalej Pzp) (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Uzasadnienie:

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - w wysokości 560 000,00 zł brutto.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona jedna

 

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione.

imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER