Nasza Gmina
Sobota 23 lutego, 2019
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Gospodarka/Przetargi

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa

 

Nawojowa, dnia 20.02.2019 r.

Numer sprawy: IRB.271.6.2019

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie:

 

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem przetargowym, którego przedmiotem zamówienia jest „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa”, nr zamówienia IRB.271.6.2019, zwracamy się z uprzejmą prośbą, o podanie kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia.

 

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 86 ust. 3 poda bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Otrzymują:

  1. Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy
  2. A/a.

 

Do Wiadomości:

Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:67189-2019:TEXT:PL:HTML
Polska-Nawojowa: Usługi gospodarki odpadami
2019/S 030-067189
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

1. Znak sprawy: IRB.271.6.2019

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: USŁUGI

4. Przedmiot zamówienia:  Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa

5. Termin składania ofert:

w terminie do dnia 15.03.2019 r. do godz. 09:00

Ogłoszenie przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.02.2019 r.

 

 

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Damiana, Romana, Romany

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER