Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach: 1. Szkoły Podstawowej w Bączej-Kuninie; 2. Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Małej; 3. Szkoły Podstawowej we Frycowej

Treść

 


Numer sprawy: IRB.271.22.2020                                               Nawojowa, dnia 06.11.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach:

 1. Szkoły Podstawowej w Bączej-Kuninie;
 2. Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Małej;
 3. Szkoły Podstawowej we Frycowej”.
 1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 1843 z późn. Zm.) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w prowadzonym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Nazwa części zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryt okres rękojmi i gwarancji

Okres rękojmi i gwarancji - miesięcy

Zadanie nr I: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Budynku Szkoły Podstawowej w Bączej-Kuninie;

 

1

IMPULS CONTRACTOR Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Drukarska 7/49

30-348 Kraków

42,67

40

82,67

2

Polska Energia

Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Krakowska 123

34-120 Andrychów

42,26

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

3

GM Starbud Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 1

27-200 Starachowice

47,80

40

87,80

4

Genner Sp. z o.o.

ul. Grudniowa 44

26-600 Radom

44,60

40

84,60

5

Enlab Sp. z o.o.

ul. Nawojowska 118

33-300 Nowy Sącz

56,69

40

96,69

6

SOLGRO

Grzegorz Mordarski

Paszyn 567

33-326 Mogilno

49,02

40

89,02

7

KOMTECH

Piotr Martuszewski

ul. Barbackiego 15

33-300 Nowy Sącz

51,94

40

91,94

8

Instalatorstwo Elektryczne – Teletechnika

Andrzej Gawrych

Łukowica 330

34-660 Łukowica

52,10

40

92,10

9

ARCHIGON Sp. z o.o.

ul. Traktorowa 12

33-100 Tarnów

60

40

100

10

Przedsiębiorstwo Usługowe SEZAM Sp. z o.o.

ul. Królowej Jadwigi 34

33-300 Nowy Sącz

59,10

40

99,10

Zadanie nr II: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Budynku Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Małej;

 

 

1

 

IMPULS CONTRACTOR Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Drukarska 7/49

30-348 Kraków

43,70

40

83,70

2

Polska Energia

Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Krakowska 123

34-120 Andrychów

42,26

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

3

GM Starbud Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 1

27-200 Starachowice

47,80

40

87,80

4

Genner Sp. z o.o.

ul. Grudniowa 44

26-600 Radom

55,77

40

95,77

5

Enlab Sp. z o.o.

ul. Nawojowska 118

33-300 Nowy Sącz

57,04

40

97,04

6

SOLGRO

Grzegorz Mordarski

Paszyn 567

33-326 Mogilno

49,02

40

89,02

7

KOMTECH

Piotr Martuszewski

ul. Barbackiego 15

33-300 Nowy Sącz

51,65

40

91,65

8

Instalatorstwo Elektryczne – Teletechnika

Andrzej Gawrych

Łukowica 330

34-660 Łukowica

52,10

40

92,10

9

ARCHIGON Sp. z o.o.

ul. Traktorowa 12

33-100 Tarnów

60

40

100

10

Przedsiębiorstwo Usługowe SEZAM Sp. z o.o.

ul. Królowej Jadwigi 34

33-300 Nowy Sącz

58,79

40

98,79

 Zadanie nr III: Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w

Budynku Szkoły Podstawowej we Frycowej;

 

1

 

IMPULS CONTRACTOR Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Drukarska 7/49

30-348 Kraków

41,91

40

81,91

2

Polska Energia

Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Krakowska 123

34-120 Andrychów

36,66

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

3

GM Starbud Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 1

27-200 Starachowice

45,37

40

85,37

4

Genner Sp. z o.o.

ul. Grudniowa 44

26-600 Radom

45,03

40

85,03

5

Enlab Sp. z o.o.

ul. Nawojowska 118

33-300 Nowy Sącz

60

40

100

6

SOLGRO

Grzegorz Mordarski

Paszyn 567

33-326 Mogilno

51,25

40

91,25

7

KOMTECH

Piotr Martuszewski

ul. Barbackiego 15

33-300 Nowy Sącz

54,20

40

94,20

8

Instalatorstwo Elektryczne – Teletechnika

Andrzej Gawrych

Łukowica 330

34-660 Łukowica

58,69

40

98,69

9

ARCHIGON Sp. z o.o.

ul. Traktorowa 12

33-100 Tarnów

54,80

40

94,80

10

Przedsiębiorstwo Usługowe SEZAM Sp. z o.o.

ul. Królowej Jadwigi 34

33-300 Nowy Sącz

52,93

40

92,93

 

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta:

Nazwa części zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Uzasadnienie wyboru

Zadanie nr I: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Budynku Szkoły Podstawowej w Bączej-Kuninie;

 

9

ARCHIGON Sp. z o.o.

ul. Traktorowa 12

33-100 Tarnów

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zadanie nr II: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Budynku Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Małej;

 

9

ARCHIGON Sp. z o.o.

ul. Traktorowa 12

33-100 Tarnów

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 Zadanie nr III: Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w

Budynku Szkoły Podstawowej we Frycowej;

5

Enlab Sp. z o.o.

ul. Nawojowska 118

33-300 Nowy Sącz

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia o odrzuceniu:

 

 

 

 

Nazwa części zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Uzasadnienie wyboru

Zadanie nr I: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Budynku Szkoły Podstawowej w Bączej-Kuninie;

 

2

Polska Energia

Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Krakowska 123

34-120 Andrychów

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w treści siwz żądał, aby wykonawca wybrany do realizacji zamówienia na wykonywany przedmiot umowy udzielił rękojmi na okres minimum 60 miesięcy lub dłuższy. Wykonawca składając ofertę zadeklarował okres rękojmi wynoszący 40 miesięcy – nie zgodny z treścią specyfikacji

Zadanie nr II: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Budynku Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Małej;

 

2

Polska Energia

Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Krakowska 123

34-120 Andrychów

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w treści siwz żądał, aby wykonawca wybrany do realizacji zamówienia na wykonywany przedmiot umowy udzielił rękojmi na okres minimum 60 miesięcy lub dłuższy. Wykonawca składając ofertę zadeklarował okres rękojmi wynoszący 40 miesięcy – nie zgodny z treścią specyfikacji

 Zadanie nr III: Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w

Budynku Szkoły Podstawowej we Frycowej;

2

Polska Energia

Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Krakowska 123

34-120 Andrychów

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w treści siwz żądał, aby wykonawca wybrany do realizacji zamówienia na wykonywany przedmiot umowy udzielił rękojmi na okres minimum 60 miesięcy lub dłuższy. Wykonawca składając ofertę zadeklarował okres rękojmi wynoszący 40 miesięcy – nie zgodny z treścią specyfikacji

Numer sprawy: IRB.271.22.2020                                               Nawojowa, dnia 30.10.2020 r.

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach:

 1. Szkoły Podstawowej w Bączej-Kuninie;
 2. Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Małej;
 3. Szkoły Podstawowej we Frycowej”.

 

 1. Termin składania ofert upłynął 30.10.2020r. o godz. 09:00.
 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości:

Zadanie nr I: Szkoły Podstawowej w Bączej-Kuninie                   – 50 000,00 zł.

Zadanie nr II: Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Małej                      – 45 000,00 zł.

Zadanie nr III: Szkoły Podstawowej we Frycowej – 51 000,00zł. – 55 096,00zł.

 1. Do upływu terminu składa ofert, do Zamawiającego wpłynęło 10 ofert:

Nazwa części zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena zł brutto

Okres rękojmi i gwarancji - miesięcy

Zadanie nr I: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Budynku Szkoły Podstawowej w Bączej-Kuninie;

 

1

IMPULS CONTRACTOR Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Drukarska 7/49

30-348 Kraków

53 603,40

72

2

Polska Energia

Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Krakowska 123

34-120 Andrychów

54 120,00

40

3

GM Starbud Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 1

27-200 Starachowice

47 847,00

72

4

Genner Sp. z o.o.

ul. Grudniowa 44

26-600 Radom

51 281,00

72

5

Enlab Sp. z o.o.

ul. Nawojowska 118

33-300 Nowy Sącz

40 344,00

72

6

SOLGRO

Grzegorz Mordarski

Paszyn 567

33-326 Mogilno

46 660,27

72

7

KOMTECH

Piotr Martuszewski

ul. Barbackiego 15

33-300 Nowy Sącz

44 034,00

72

8

Instalatorstwo Elektryczne – Teletechnika

Andrzej Gawrych

Łukowica 330

34-660 Łukowica

43 899,93

120

9

ARCHIGON Sp. z o.o.

ul. Traktorowa 12

33-100 Tarnów

38 117,70

72

10

Przedsiębiorstwo Usługowe SEZAM Sp. z o.o.

ul. Królowej Jadwigi 34

33-300 Nowy Sącz

38 699,49

72

Zadanie nr II: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Budynku Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Małej;

 

 

1

 

IMPULS CONTRACTOR Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Drukarska 7/49

30-348 Kraków

52 336,50

72

2

Polska Energia

Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Krakowska 123

34-120 Andrychów

54 120,00

40

3

GM Starbud Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 1

27-200 Starachowice

47 847,00

72

4

Genner Sp. z o.o.

ul. Grudniowa 44

26-600 Radom

41 011,00

72

5

Enlab Sp. z o.o.

ul. Nawojowska 118

33-300 Nowy Sącz

40 098,00

72

6

SOLGRO

Grzegorz Mordarski

Paszyn 567

33-326 Mogilno

46 660,27

72

7

KOMTECH

Piotr Martuszewski

ul. Barbackiego 15

33-300 Nowy Sącz

44 280,00

72

8

Instalatorstwo Elektryczne – Teletechnika

Andrzej Gawrych

Łukowica 330

34-660 Łukowica

43 899,93

120

9

ARCHIGON Sp. z o.o.

ul. Traktorowa 12

33-100 Tarnów

38 117,70

72

10

Przedsiębiorstwo Usługowe SEZAM Sp. z o.o.

ul. Królowej Jadwigi 34

33-300 Nowy Sącz

38 899,98

72

 Zadanie nr III: Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w

Budynku Szkoły Podstawowej we Frycowej;

 

1

 

IMPULS CONTRACTOR Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Drukarska 7/49

30-348 Kraków

146 333,10

72

2

Polska Energia

Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Krakowska 123

34-120 Andrychów

167 280,00

40

3

GM Starbud Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 1

27-200 Starachowice

135 177,00

72

4

Genner Sp. z o.o.

ul. Grudniowa 44

26-600 Radom

136 180,00

72

5

Enlab Sp. z o.o.

ul. Nawojowska 118

33-300 Nowy Sącz

102 213,00

72

6

SOLGRO

Grzegorz Mordarski

Paszyn 567

33-326 Mogilno

119 652,49

72

7

KOMTECH

Piotr Martuszewski

ul. Barbackiego 15

33-300 Nowy Sącz

113 160,00

72

8

Instalatorstwo Elektryczne – Teletechnika

Andrzej Gawrych

Łukowica 330

34-660 Łukowica

104 500,00

120

9

ARCHIGON Sp. z o.o.

ul. Traktorowa 12

33-100 Tarnów

111 917,70

72

10

Przedsiębiorstwo Usługowe SEZAM Sp. z o.o.

ul. Królowej Jadwigi 34

33-300 Nowy Sącz

115 848,78

72

 

             Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm), każdy wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Numer sprawy: IRB.271.22.2020                                         Nawojowa, dnia 28.10.2020 r.

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach: 1. Szkoły Podstawowej w Bączej-Kuninie; 2. Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Małej; 3. Szkoły Podstawowej we Frycowej”.

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w odpowiedzi na zapytanie:

 

Pytanie 1:

Prosilibyśmy o oficjalną odpowiedź na stronie (publiczną) co do naszego pytania: Czy ilość paneli podana w projektach instalacji fotowoltaicznych musi być taka sama, czy jednak paneli musi być tyle, aby uzyskać podaną moc w projektach instalacji? Pytanie jest dość ważne,
ponieważ technologia się zmienia i aktualnie coraz ciężej będzie można dostać panele 290W. A zastosowanie paneli większej mocy tj. przykładowo 330W pozwoliłoby zmniejszyć liczbę paneli, przy zachowaniu projektowanej mocy. Bardzo proszę o oficjalną odpowiedź, czy należy ofertować względem ilości paneli czy względem mocy projektowanej. To dość ważne dla każdego z oferentów.

 

Odpowiedź:

Ofertę należy sporządzić względem mocy projektowej, liczba paneli nie jest istotna.

 

Pytanie nr 2:

Czy wymagania stawiane modułom fotowoltaicznym w załączniku "Specyfikacja techniczna", Tabela 1.1. dotyczy parametr: "krzemowe wykonane w technologii tylnych kontaktów" jest przez Państwa wymagana.

 

Odpowiedź:

Technologia tylnych kontaktów jest zalecana, ale dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań, ważne, aby moduły były w technologii monokrystalicznej nie polikrystalicznej. 

 

Pytanie nr 3:

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie modułów krzemowych w technologii busbar o parametrach nie gorszych niż wymagane lub równoważnych?

 

Odpowiedź:

Tak jest to dopuszczone.

 

Pytanie 4:

Czy w instalacjach wymagane są optymalizatory mocy, nawet te niezintegrowane z modułami PV?

Odpowiedź:

Optymalizatory mocy nie są wymagane.

 

Pytanie 5:

W dokumentacji projektowej dot. Szkoły Podstawowej we Frycowej, w opisie obiektu zostało stwierdzone iż pokrycie dachowe wymaga malowania. Czy obowiązek malowania leży po stronie Wykonawcy?

 

Odpowiedź:

Malowanie dachu dot. Szkoły Podstawowej we Frycowej nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

 

Pytanie 6:

Czy dostosowanie lub wymiana rozdzielni w Szkole Podstawowej w Bączej Kuninie leży po stronie Wykonawcy?

 

Odpowiedź:

Dostosowanie lub wymiana rozdzielni w Szkole Podstawowej w Bączej-Kuninie nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

 

Otrzymują:

 1. Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy
 2. A/a.

 

Do Wiadomości:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

Nawojowa, dnia 27.10.2020 r.

Numer sprawy: IRB.271.22.2020

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach: 1. Szkoły Podstawowej w Bączej-Kuninie; 2. Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Małej; 3. Szkoły Podstawowej we Frycowej”.

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w odpowiedzi na zapytanie:

 

Wykonawcy nr 1:

Pytanie 1:

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie niejasności wynikających z dokumentów dot. wykonania instalacji fotowoltaicznych w budynkach trzech szkół w gminie Nawojowa. Rozbieżności dotyczą paneli fotowoltaicznych - dane dot. modułów fotowoltaicznych różnią się pomiędzy specyfikacją techniczną a projektami dla poszczególnych budynków - oraz optymalizatorów - w specyfikacji technicznej nie są one uwzględnione, natomiast w projektach już tak. Uprzejmie proszę o podanie specyfikacji modułów fotowoltaicznych oraz informację dot. optymalizatorów.

 

Odpowiedź:

Specyfikacja techniczna uwzględnia moc modułów na poziomie nie niższa niż 320 W. Celem wykonawcy jest wykonać instalację PV o mocy maksymalnie zbliżonej do mocy instalacji jakie zostały zawarte w projektach (kluczowe nie przekraczanie 10 kW w przypadku zadania nr 1 i 2 oraz 34 kW - moc zamówiona – zadanie nr 3)

 

Pytanie nr 2:

Proszę również o informację czym kierowali się Państwo przy wyborze modułów w technologii back contact? Moduły w tej technologii nie są obecnie wykorzystywane w instalacjach fotowoltaicznych.

 

Odpowiedź:

Użyte w dokumentacji projektowej nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy uczestniczący w bieżącym postępowaniu kierowali się tymi danymi jedynie, jako wskazówkami, co do parametrów technicznych i jakościowych oraz dopuszcza zastosowanie rozwiązań  równoważnych tj. o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów bez wbudowanych optymalizatorów.

 

 

Wykonawcy Nr 2:

 

Pytanie nr 1:

Proszę o określenie minimalnej mocy  instalacji fotowoltaicznych, projekty sporządzone zostały bowiem w oparciu o moduły o mocy min. 290 W a w specyfikacji technicznej zamawiający wymaga moduły o mocy min. 320W.

 

Odpowiedź:

Min. moc modułu to 320 W.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuszcza możliwość montażu falownika bez wyświetlacza ?

 

Odpowiedź:

Tak dopuszcza się.

 

Pytanie 3:

Proszę o określenie minimalnej ilości usług jakie wykonawca musi przedstawić w zakresie zdolności technicznej?

 

Odpowiedź:

Należy wykazać, że wykonawca posiada doświadczenie, polegające na wykonania minimum 1 zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem poszczególnych zamówień.

 

Pytanie 4:

Czy zamawiający dopuszcza możliwość wpłaty wadium za wszystkie 3 części przetargu w formie jednego przelewu bankowego czy też każde wadium winno być wpłacone w formie osobnego przelewu?

 

 

Odpowiedź:

Zamawiający w przypadku składania oferty na 3 zadania dopuszcza możliwość wpłaty wadium za wszystkie 3 części przetargu w formie jednego przelewu bankowego na łączną sumę wynikająca z SIWZ z podaniem w tytule wpłaty „Wadium - zamówienie publiczne nr IRB.271.22.2020 – zadanie nr 1 nr 2 nr 3”.

 

Otrzymują:

 1. Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy
 2. A/a.

 

Do Wiadomości:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

IRB.271.22.2020                                                                Nawojowa 22.10.2020r.

 

 „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach:

 1. Szkoły Podstawowej w Bączej-Kuninie;
 2. Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Małej;
 3. Szkoły Podstawowej we Frycowej”.

 

 

 

 

I.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2

33 – 335 Nawojowa

tel. 18 445 70 67, faks 18 445 70 10

www.nawojowa.pl; e – mail: wojt@nawojowa.pl,

II.Tryb udzielenie zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych tj.:

Zadanie nr 1.           Szkoły Podstawowej w Bączej-Kuninie;

Zadanie nr 2.           Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Małej;

Zadanie nr 3.           Szkoły Podstawowej we Frycowej;

zgodnie z projektami technicznymi instalacji fotowoltaicznych.

Do obowiązków  wykonawcy należy:

 • dokonanie wizji lokalnej obiektów;
 • dostawa i montaż nowych urządzeń i komponentów składających się na kompletną instalację fotowoltaiczną;
 • przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej i uruchomienie;
 • wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń urządzeń i instalacji;
 • przeprowadzenie instruktażu dla użytkowników obiektu w zakresie obsługi instalacji oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych;
 • sporządzenie i przekazanie właścicielowi obiektu kompleksowej dokumentacji powykonawczej, zawierającej m.in. projekt instalacji, instrukcję obsługi, karty katalogowe urządzeń, raport z testów i pomiarów końcowych instalacji, nastawy zabezpieczeń falownika;
 • nieodpłatne serwisowanie instalacji w okresie wskazanym w dokumentacji przetargowej;

Zakres prac montażowych obejmuje:

 • Montaż konstrukcji wsporczej.
 • Montaż modułów fotowoltaicznych.
 • Montaż falowników fotowoltaicznych. 
 • Poprowadzenie tras kablowych strony AC i DC.
 • Montaż zabezpieczeń strony AC i DC.
 • Wykonanie testów i pomiarów końcowych.
 • Wykonanie testowego uruchomienia obwodu instalacji fotowoltaicznej.
 • Instruktaż użytkowania instalacji fotowoltaicznej.
 • przygotowanie wniosku do zarządcy publicznej sieci elektroenergetycznej w celu włączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej na warunkach najbardziej korzystnych dla Inwestora wraz z deklaracją zgodności producenta przyłączanego sprzętu oraz załatwienie w imieniu zamawiającego wszelkich formalności umożliwiających przystąpienie do użytkowania instalacji.
 • dokonanie wszelkich uzgodnień i zgłoszeń wymaganych przepisami prawa.

Gmina Nawojowa w celu realizacji w/w obowiązków udzieli wybranemu wykonawcy stosownego pełnomocnictwa;

 1. Na wykonawcy spoczywać będzie także:
 1. odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Całość zadania należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami;
 2. wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu objętego umową.

 

 1. Zamówienie zostało szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacji projektowej, stanowiących załącznik nr 15 do SIWZ.

Użyte w dokumentacji projektowej nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy uczestniczący w bieżącym postępowaniu kierowali się tymi danymi jedynie, jako wskazówkami, co do parametrów technicznych i jakościowych oraz dopuszcza zastosowanie rozwiązań  równoważnych tj. o parametrach nie gorszych niż wskazane.

 1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) oraz zgodnych z innymi przepisami w zakresie wymagań stawianym materiałom budowlanym.
 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy fachowej i zasad technicznych.
 4. Na wykonany przedmiot zamówienia, wykonawca udziela rękojmi na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.
 5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

IV.Termin wykonania zamówienia.

Do dnia 18 grudnia 2020r.

 • Umieszczony
 • Zakończony
 • Status przetargu
  nowy
 • Umieścił
  Wojciech Kowalik

Pliki do pobrania

SIWZ .docx 100.18 KB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 464.31 KB
Szkoła Podstawowa Frycowa.pdf 1115.11 KB
specyfikacja techniczna.pdf 663.57 KB
zawiadomienie.pdf 279.8 KB
1271872