Nasza Gmina
Poniedziałek 6 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Urząd Gminy Nawojowa 2019

Opracowania geodezyjne na potrzeby Gminy Nawojowa Czwartek, 28 lutego 2019

Nasz znak: IRB.6870.1.2019                                                                           Nawojowa, dnia 11.03.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy:   Zadania  pod  nazwą  ,,Opracowania  geodezyjne  na potrzeby Gminy Nawojowa

                     – załącznik nr 1”.

 

    Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że w przedmiotowym postepowaniu brało udział dziewięciu oferentów, najkorzystniejsze zostały uznane oferty złożone przez:

P. Annę Mandryk – Geodezja Mandryk – na zakres nr 2, 3, 7

P. Edwarda Machowskiego – Geopool – na zakres nr 8

P. Marię Kordys – Usługi Geodezyjne – na zakres nr 1, 4, 5 

 

Uzasadnienie:

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia (zapytanie ofertowe) zostało złożone dziewięć ofert tj.:

- Oferta nr 1 złożona przez P. Marka Wallis – Usługi Geodezyjne ul. Ciechanowskiego 28/2, 30 – 218 Kraków, oferowany koszt za poszczególne zakresy - załącznik do protokołu zamówienia w załączeniu.                                                    

- Oferta nr 2 złożona przez P. Annę Mandryk – Geodezja Mandryk ul. Bielowicka 12, 33 – 300 Nowy Sącz, oferowany koszt za poszczególne zakresy - załącznik do protokołu zamówienia w załączeniu.                                                    

- Oferta nr 3 złożona przez P. Łukasza Płatka (pełnomocnik) – Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Budowlanych ul. Kościuszki 16, 32 – 800 Brzesko, oferowany koszt za poszczególne zakresy - załącznik do protokołu zamówienia w załączeniu.                                                     

- Oferta nr 4 złożona przez P. Edwarda Machowskiego – Geopool Brzezna 305, 33 – 386 Podegrodzie, oferowany koszt za poszczególne zakresy - załącznik do protokołu zamówienia w załączeniu.                                                    

- Oferta nr 5 złożona przez P. Sławomira Migacza – Biuro Geodezyjno-Kartograficzne ul. Dąbrowskiego 4, 33 – 340 Stary Sącz, oferowany koszt za poszczególne zakresy - załącznik do protokołu zamówienia w załączeniu.                                                     

- Oferta nr 6 złożona przez P. Przemysława Stanka – Geostan ul. Polna 5, 33 – 300 Nowy Sącz, oferowany koszt za poszczególne zakresy - załącznik do protokołu zamówienia w załączeniu.                                                    

- Oferta nr 7 złożona przez P. Marię Jurek – Usługi Geodezyjno-Kartograficzne ul. Sienkiewicza 23/17, 33 – 300 Nowy Sącz, oferowany koszt za poszczególne zakresy - załącznik do protokołu zamówienia w załączeniu.                                                    

- Oferta nr 8 złożona przez P. Marię Kordys – Usługi Geodezyjne ul. Reja 24/1, 33 – 300 Nowy Sącz, oferowany koszt za poszczególne zakresy - załącznik do protokołu zamówienia w załączeniu.                                                    

- Oferta nr 9 złożona przez P. Agnieszkę Główczyk – GEO GIW Geodezja i Wycena Nieruchomości ul. Osiedlowa 90, 33 – 300 Nowy Sącz, oferowany koszt za poszczególne zakresy - załącznik do protokołu zamówienia w załączeniu.                                                     

 

Oferta złożona przez P. Annę Mandryk – Geodezja Mandryk – na zakres nr 2, 3, 7, uznana jest za ważną, Zamawiający wybrał ją jako najkorzystniejszą z uwagi na najniższą cenę.

Oferta złożona przez P. Edwarda Machowskiego – Geopool – na zakres nr 8, uznana jest za ważną, Zamawiający wybrał ją jako najkorzystniejszą z uwagi na najniższą cenę.

Oferta złożona przez P. Marię Kordys – Usługi Geodezyjne – na zakres nr 1, 4, 5, uznana jest za ważną, Zamawiający wybrał ją jako najkorzystniejszą z uwagi na najniższą cenę.

 

Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia o zamknięciu postępowania w zakresie 6 zadania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

 

Otrzymują:

1. Wyżej wymienieni,

2. a/a.

 

Załącznik do protokołu zamówienia - zapytanie ofertowe

pn. ,,Opracowania geodezyjne na potrzeby Gminy Nawojowa – załącznik nr 1”.

 

 

zakres

oferta

nr 1

liczba pkt w kryterium cena

oferta

nr 2

liczba pkt w kryterium cena

 

oferta

nr 3

liczba pkt w kryterium cena

 

oferta  

nr 4

liczba pkt w kryterium cena

 

oferta

nr 5

liczba pkt w kryterium cena

 

oferta

nr 6

liczba pkt w kryterium cena

 

oferta

nr 7

liczba pkt w kryterium cena

 

oferta nr 8

liczba pkt w kryterium cena

 

oferta

nr 9

liczba pkt w kryterium cena

 

1

97

0

44,96

55,42

0

64,88

0

100

92,38

2

94,44

100

91,29

97,14

68

85,42

0

0

70,83

3

94,44

100

58,21

97,14

58,62

48,71

0

0

70,83

4

88,88

0

98,52

91,42

59,25

80,40

69,56

100

80

5

88,88

0

98,52

91,42

59,25

80,40

76,19

100

80

7

99

100

70,01

99

0

76,15

0

0

90

8

76,66

77,18

81,32

100

0

82,14

0

0

82,14

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Nasz znak: IRB.6870.1.2019                                                                               Nawojowa, dnia 27.02.2019 r.

 

        Wójt Gminy Nawojowa, działając w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późniejszymi zmianami) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą:

 

,,Opracowania geodezyjne na potrzeby Gminy Nawojowa''

 

Termin realizacji całego zamówienia: 30.09.2019 r.

 

Koperta zawierająca ofertę musi być trwale zabezpieczona i zawierać opis oferenta.

     ,,Oferta na opracowania geodezyjne na potrzeby Gminy Nawojowa ''

 

W ofercie należy podać cenę brutto za poszczególne zakresy zamówienia.

 

Najkorzystniejsza cena za poszczególne zakresy zamówienia będzie podstawą do wyboru Oferenta.

Zamawiający zawrze z wykonawcą umowę sporządzoną w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Oferty proszę przesłać na adres Urzędu Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa  lub złożyć na dzienniku podawczym Urzędu, pokój nr 33 w terminie do dnia  07.03.2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Ady, Celestyny, Ireneusza

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER