Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Mieszkalnictwo i budownictwo

Treść

OGŁOSZENIE o ponownym (III) wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Frycowa – etapy „A” i „B” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE o ponownym (III) wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Frycowa – etapy „A” i „B” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Bącza Kunina, Frycowa – etap A i B, Homrzyska i Złotne, Nawojowa, Popardowa, Żeleźnikowa Wielka i Żeleźnikowa Mała wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

1271881