Nasza Gmina
Sobota 23 stycznia, 2021
A A A
 • 5
 • 2
 • 1

Bezpieczeństwo

 • Prognozowane zanieczyszczenia powietrza

  Niedziela, 24 lutego 2019

  Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 25.02.2019 od godz. 0 do 24

 • Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 19.02.2019 od godz. 0 do 24

 • Co roku o tej samej porze – w okresie wiosennym dochodzi do pożarów wznieconych wypalaniem traw na łąkach oraz nieużytkach rolnych. Przypominamy, że takie zachowania są czynem bezprawnym pociągającym za sobą odpowiedzialność karną.

 • Komunikat - Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

 • Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza powinny unikać długiego przebywania na otwartej przestrzeni

 • Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza powinny unikać długiego przebywania na otwartej przestrzeni

 • Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza powinny unikać długiego przebywania na otwartej przestrzeni

 • W dniu 30 listopada 2018r (piątek) druhowie z OSP Nawojowa odebrali fabrycznie nowy średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo – gaśniczy z napędem 4x4 VOLVO FLD3C FL do użytkowania na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

 • Defibrylator w Urzędzie Gminy Nawojowa

  Wtorek, 04 grudnia 2018

  Dla podniesienia bezpieczeństwa w budynku Urzędu dostępny jest Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) - urządzenie ratujące ludzkie życie w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca

 • W miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli zostały umieszczone znaki zakazu kąpieli oraz ustawicznego nadzoru nad dziećmi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r. poz. 286) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na tych obiektach.

 • Nowo tworzące się Stowarzyszenie o nazwie Sekcja Psów Tropiących i Ratowniczych przy Centrum Szkolenia Psów Obronnych Nowy Sącz - Nowy Targ Podhale zaprasza chętnych do wstąpienia w szeregi stowarzyszenia.

 • Sprzęt ratowniczy został zakupiony w związku z otrzymaniem przez Gminę Nawojowa dotacji celowej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości Ministra Sprawiedliwości - Programu I, Priorytetu III B: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2017, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

 • W sytuacjach ryzyka wystąpienia lub wystąpienia przekroczeń poziomów alarmowych, informowania, dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu należy wdrażać działania krótkoterminowe. Ich celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń oraz ograniczenie skutków jak i czasu trwania zaistniałych przekroczeń

 • UG Nawojowa informuje, że MCSS Sp z o. o. udostępniło darmową aplikacje umożliwiającą śledzenie aktualnej sytuacji pogodowej oraz burzowej. System działa na terenie całego kraju

 • Wysoce zjadliwa grypa ptaków

  Piątek, 07 kwietnia 2017

  W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków zachęcamy do zapoznania się z rozporządzeniem, które nakłada szereg nakazów i zakazów dotyczących m. in.utrzymania drobiu i obowiązuje na terytorium całej Polski.

 • Zakaz wypalania traw!

  Piątek, 10 marca 2017

  O tym, że wypalanie traw jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.

 • W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.

 • Starostwo Powiatowe uruchamia system szybkiego powiadamiania o sytuacjach kryzysowych, ale też najważniejszych wydarzeniach na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Wszyscy, którzy zalogują się do systemu, będą otrzymywać bezpłatne smsy.

 • Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza powinny unikać długiego przebywania na otwartej przestrzeni

 • W obliczu powodzi ...

  Środa, 30 kwietnia 2014

  Bądź świadomy niebezpieczeństwa powodzi, zwłaszcza, jeśli mieszkasz na niskopołożonym terenie, w pobliżu strumienia, rzeki lub poniżej zapory wodnej

strony 1 2
imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER