Nasza Gmina
Niedziela 16 czerwca, 2019
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Bezpieczeństwo

Dbaj o swoje dane osobowe Poniedziałek, 17 lutego 2014

Informacja na temat konieczności szczególnej dbałości przez obywateli o dane dotyczące ich tożsamości

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub w innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do  popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.

Informacja na temat postępowania w przypadku utraty dowodu osobistego

Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w  urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w  systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla  zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby

                                                                       Wójt Gminy
/-/ dr inż. Stanisław Kiełbasa

 

imieniny: Aliny, Anety, Benona

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER