Aktualności


Zebranie Wiejskie Sołectwa Homrzyska w dniu 20-09-2023 roku (tj. środa)

Sołtys Sołectwa Homrzyska w porozumieniu z Wójtem Gminy Nawojowa informuje, że dnia 20-09-2023 roku (tj. w środa) o godzinie 1700 zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Homrzyska

2023-09-15, 8:44

LXV Sesja Rady Gminy Nawojowa odbędzie się w dniu 20 września 2023r. /środa/ o godz. 1300

a podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023, poz. 40 , 572 / oraz § 25 Statutu Gminy Nawojowa uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/364/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 października 2017r. /Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z dnia 25 października 2017r. poz. 6624/ zmienionego uchwałą Nr LIV/472/18 z dnia 3 października 2018r. /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 15 października 2018r. poz. 6858/, zmienionego uchwałą Nr XXIX/230/2021 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 st

2023-09-12, 20:33

Zebranie wiejskie Sołectwa Nawojowa II w dniu 18-09-2023 roku (tj. w poniedziałek)

Sołtys Sołectwa Nawojowa II informuje, że dnia 18-09-2023 roku (tj. w poniedziałek) o godzinie 19:00 zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Nawojowa II.

2023-09-12, 13:41

OBWIESZCZENIE Nr 0050.100.2023 WÓJTA GMINY NAWOJOWA z dnia 6 września 2023 r. dotyczące....

OBWIESZCZENIE Nr 0050.100.2023 WÓJTA GMINY NAWOJOWA z dnia 6 września 2023 r. dotyczące numeru oraz granicy obwodów głosowania

2023-09-08, 11:14

Przejdź do wszystkich aktualności

Ważne


Warto zajrzeć