Nasza Gmina
Wtorek 7 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Sprawy Obywatelskie

Informacje obywatelskie, dowody osobiste i meldunki Wtorek, 22 marca 2016

SPRAWY OBYWATELSKIEZESTAWIENIE OSÓB ZAMELDOWANYCH
W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH
NA DZIEŃ 31.12.2016r.

MIEJSCOWOŚĆ

LICZBA DOMÓW

LICZBA LUDNOŚCI

Bącza - Kunina

120

651

Frycowa

265

1339

Homrzyska

70

404

Nawojowa

512

3725

Popardowa

90

504

Złotne

25

150

Żeleźnikowa Mała

110

574

Żeleźnikowa Wielka

229

1178

RAZEM

1721

8525

STAN LUDNOŚCI NA 31.12.2016r.

Ludność:

<18                              2167
dorośli                          6358
0-6                               692  (w tym kobiet – 356, mężczyzn - 336)
7-17                             1475 ( w tym kobiet – 753 mężczyzn – 722)
18-60 kobiety                2489
pow. 60 kobiety             740
18-65 mężczyźni           2763
pow.65 mężczyźni         366
LICZBA KOBIET OGÓŁEM          4338
LICZBA MĘŻCZYZN OGÓŁEM      4187
RAZEM                                        8525

Liczba mieszkańców
poszczególnych sołectw Gminy z podziałem na płeć
stan na 31.12.2016 r.

MIEJSCOWOŚĆ

Liczba

ludności

Razem

kobiet

Razem mężczyzn

Bącza - Kunina

651

331

320

Frycowa

1339

679

660

Homrzyska

404

187

217

Nawojowa

3725

1924

1801

Popardowa

504

252

252

Złotne

150

82

68

Żeleźnikowa Mała

574

287

287

Żeleźnikowa Wielka

1178

596

582

RAZEM

8525

4338

4187

  

ZESTAWIENIE OSÓB ZAMELDOWANYCH NA POBYT STAŁY
W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH
NA DZIEŃ 31.12.2015r.

 

MIEJSCOWOŚĆ

LICZBA LUDNOŚCI

Bącza - Kunina

657

Frycowa

1314

Homrzyska

406

Nawojowa

3679

Popardowa

498

Złotne

148

Żeleźnikowa Mała

570

Żeleźnikowa Wielka

1172

RAZEM

8444

STAN LUDNOŚCI NA 31.12.2015r.

liczba ludności –8444
urodzenia – 91
zgony – 41
zameldowania – 80
wymeldowania – 83

Ludność:

<18                        2146
dorośli                    6298
0-6                         661  (w tym kobiet – 344, mężczyzn - 317)
7-17                       1485 ( w tym kobiet – 759, mężczyzn – 726)
18-60 kobiety          2463
pow. 60 kobiety      723
18-65 mężczyźni    2758
pow.65 mężczyźni  354

LICZBA KOBIET OGÓŁEM                        4289
LICZBA MĘŻCZYZN OGÓŁEM                    4155
RAZEM                                                      8444

Liczba mieszkańców
poszczególnych sołectw Gminy z podziałem na płeć
stan na 31.12.2015 r.

MIEJSCOWOŚĆ

Liczba

ludności

Razem

kobiet

Razem mężczyzn

Bącza - Kunina

657

333

324

Frycowa

1314

670

644

Homrzyska

406

192

214

Nawojowa

3679

1891

1788

Popardowa

498

245

253

Złotne

148

81

67

Żeleźnikowa Mała

570

287

283

Żeleźnikowa Wielka

1172

590

582

RAZEM

8444

4289

4155

Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku >>>

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Donata, Herminy, Rufina

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER