Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Czyste Powietrze

Treść

Gmina Nawojowa zawarła porozumienie w sprawie Programu Czyste Powietrze

Gmina Nawojowa zawarła porozumienie w sprawie Programu Czyste Powietrze

Wójt Gminy Nawojowa podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze. Podstawowym celem Programu „Czyste Powietrze” jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Europejski Zielony Tydzień – Green Week

Europejski Zielony Tydzień – Green Week

W tym roku głównymi tematami Unijnego Zielonego Tygodnia są natura i bioróżnorodność, a także ich wpływ na społeczeństwo i ekonomię. Tegoroczna edycja jest okazją do oceny wpływu naszych codziennych wyborów na środowisko, jak i również podkreślenia jakie znaczenie ma różnorodność biologiczna dla społeczeństwa i gospodarki.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2020

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2020

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu jest organizowany co roku w okresie od 16 do 22 września. Ta europejska inicjatywa ma zachęcić ludzi do korzystania z alternatywnych form transportu (komunikacja rowerowa, piesza, publiczna). Tegoroczna edycja akcji odbywa się pod hasłem &bd

Zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Nawojowa do udziału w konkursie ekologicznym. Hasło konkursu brzmi: „Nasz wspólny cel to czysta gmina”

Zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Nawojowa do udziału w konkursie ekologicznym. Hasło konkursu brzmi: „Nasz wspólny cel to czysta gmina”

Zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Nawojowa do udziału w konkursie ekologicznym. Hasło konkursu brzmi: „Nasz wspólny cel to czysta gmina” w ramach: „Programu Priorytetowego - Edukacja Ekologiczna” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

EKOedukacja w Gminie Nawojowa

EKOedukacja w Gminie Nawojowa

Głównym celem EKOedukacji jest upowszechnianie wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego i kształtowanie postaw proekologicznych. Idealną okazją do prowadzenia takich działań jest Światowy Dzień Środowiska. Z tej okazji gmina Nawojowa zorganizowała dla uczniów szkół podstawowych krótki test on-line oraz konkurs plastyczno-ekologiczny. Konkursy mają za zadanie zaangażowanie dzieci i młodzież do aktywności w działaniach proekologicznych. Pamiętajmy, że dbanie o środowisko jest ważne od najmłodszych lat.

Konsultacje Programu ochrony powietrza

Konsultacje Programu ochrony powietrza

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. W programie zostaną wprowadzone nowe działania służące poprawie jakości powietrza. Zachęcamy do udziału w konsultacjach bo każdy może mieć wpływ na zapisy w Programie Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego.

Rusza nabór wniosków do Programu Priorytetowego „Moja Woda”

Rusza nabór wniosków do Programu Priorytetowego „Moja Woda”

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”. Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny (może być nowo budowany) z kompletnym systemem orynnowania dachu (uwaga: przy nowo budowanych domach na dzień składania dokumentów rozliczeniowych wymagane będzie potwierdzenie uzyskania pozwolenia na użytkowanie).

Spotkanie informacyjno - edukacyjne dotyczące ochrony powietrza realizowane w ramach projektu: Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym

Spotkanie informacyjno - edukacyjne dotyczące ochrony powietrza realizowane w ramach projektu: Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym

Wójt Gminy Nawojowa zaprasza na spotkanie informacyjno - edukacyjne dotyczące ochrony powietrza realizowane w ramach projektu: Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym

5 czerwca Światowy Dzień Środowiska

5 czerwca Światowy Dzień Środowiska

Światowy Dzień Środowiska ma na celu zwrócenie uwagi na problemy związane z zanieczyszczeniem, ochroną środowiska naturalnego i podnoszeniem świadomości ekologicznej. Nasze codzienne działania, decyzje i wybory decydują o tym jaką Ziemię zostawimy przyszłym pokoleniom. Dbajmy o Naszą Ziemię wspólnie !

Program Czyste Powietrze wg nowych zasad

Program Czyste Powietrze wg nowych zasad

Ruszył nabór do ogólnopolskiego programu dopłat do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. W nowej wersji programu wyszczególniono dwie grupy beneficjentów.

Warsztaty on-line dla uczniów z okazji Dnia Ziemi

Warsztaty on-line dla uczniów z okazji Dnia Ziemi

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi 22 kwietnia Ministerstwo Klimatu organizuje warsztaty on-line. Do udziału w warsztatach on-line zapraszamy uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Warsztaty będą dotyczyć globalnego ocieplenia oraz odnawialnych źródeł energii.

Dzień Ziemi z zielonym budownictwem - webinar

Dzień Ziemi z zielonym budownictwem - webinar

W związku ze zbliżającymi się 50-tymi obchodami Światowego Dnia Ziemi, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego zaprasza do udziału w webinarze nt.: "Dzień Ziemi z zielonym budownictwem". Odbędzie się on 22 kwietnia od godziny 11:00.

Wspólnie zadbajmy o jakość powietrza w gminie Nawojowa

W gminie Nawojowa rozpoczęły się kontrole przestrzegania przepisów w zakresie spalania odpadów oraz zapisów uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzania ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Społeczna akcja – „Czyszczone kominy to mniejszy smog”

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem akcji społecznej „Czyszczone kominy to mniejszy smog”. Uruchomienie tej akcji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.

1073401