Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Czyste Powietrze

Treść

Dzień Ziemi z zielonym budownictwem - webinar

Dzień Ziemi z zielonym budownictwem - webinar

W związku ze zbliżającymi się 50-tymi obchodami Światowego Dnia Ziemi, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego zaprasza do udziału w webinarze nt.: "Dzień Ziemi z zielonym budownictwem". Odbędzie się on 22 kwietnia od godziny 11:00.

Wspólnie zadbajmy o jakość powietrza w gminie Nawojowa

W gminie Nawojowa rozpoczęły się kontrole przestrzegania przepisów w zakresie spalania odpadów oraz zapisów uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzania ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Społeczna akcja – „Czyszczone kominy to mniejszy smog”

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem akcji społecznej „Czyszczone kominy to mniejszy smog”. Uruchomienie tej akcji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.

Ekointerwencja

W związku z okresem grzewczym Urząd Gminy Nawojowa przypomina wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze - stoisko informacyjno-edukacyjne dotyczące uchwały antysmogowej i prezentacji kotłów z certyfikatem Ecodesign

Wójt Gminy Nawojowa zaprasza na stoisko informacyjno-edukacyjne dotyczące uchwały antysmogowej i prezentacji kotłów z certyfikatem Ecodesign realizowane w ramach projektu: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA -LIFE 14 IPE/PL/021

Badamy jakość powietrza wspólnie z Krakowskim Alarmem Smogowym

Badamy jakość powietrza wspólnie z Krakowskim Alarmem Smogowym

W dniach od 1lutego 2019 r. – 20 lutego 2019 r., przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego, w ramach projektu LIFE pn. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, na terenie gminy Nawojowa przeprowadzany będzie pomiar jakości powietrza.

List Wicemarszałka Województwa Małopolskiego

List Wicemarszałka Województwa Małopolskiego

W związku z bardzo złą jakością powietrza w sezonie zimowym, spowodowaną ogromną emisją zanieczyszczeń z domowych palenisk na węgiel i drewno, od 1 lipca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego obowiązuje uchwała anytsmogowa . Wszyscy mieszkańcy Małopolski są zobowiązani do stosowania postanowień uchwały

Ogłoszenie o naborze wniosków na wymianę kotłów na paliwo stałe na kotły gazowe i biomasowe w roku 2019

Ogłoszenie o naborze wniosków na wymianę kotłów na paliwo stałe na kotły gazowe i biomasowe w roku 2019

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Nawojowa w dniu 13 października 2017r. Uchwały Nr XXXIX/362/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania w ramach projektu Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR pod nazwą „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – zawiadamia się, że od dnia 2 stycznia prowadzony jest nabór ciągły wniosków o udzielenie dotacji celowej do wymiany kotłów - do wyczerpania limitu na dany rok kalendarzowy.

Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW w Krakowie

Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW w Krakowie

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Nawojowa w dniu 10.10.2018 r. podpisała umowę nr D/275/18/21 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Program poprawy jakości powietrza w Gminie Nawojowa związany ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w roku 2018”.

Uchwała antysmogowa dla Małopolski.

Uchwała antysmogowa dla Małopolski.

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym Urząd Gminy Nawojowa przypomina wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych

1099687