Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Czyste Powietrze

Treść

Zakaz spalania odpadów z działek i ogrodów!

Ładna pogoda sprzyja jesiennym porządkom w przydomowych ogródkach oraz na działkach rekreacyjnych. Przypominamy jednak o zakazie spalania odpadów zielonych. Obowiązujący na terenie Gminy Nawojowa system gospodarowania opadami komunalnymi zapewnia odbiór odpadów biodegradowalnych, w tym również odpadów z ogrodów. W związku z tym spalanie trawy i liści w przydomowych ogródkach, a także innych odpadów powstałych po jesiennych porządkach jest zupełnie niezasadne i zabronione.

Ogłoszenie Wójta Gminy Nawojowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Nawojowa

Wójt Gminy Nawojowa informuje o przedłużeniu terminu naborów wniosków na wymianę kotłów węglowych na kotły ekogroszki do końca sierpnia 2018 roku. Jednocześnie przypomina się mieszkańcom o konieczności wymiany starych kotłów do końca roku 2022 zgodnie z Uchwałą Antysmogową dla województwa małopolskiego.

Zeszyt LIFE dla ucznia

Zeszyt LIFE dla ucznia

Wraz z rozpoczęciem nowego semestru szkolnego odbyła się akcja pn. :”ZESZYT LIFE DLA UCZNIA”. Na potrzeby wydarzenia zaprojektowano 2 wzory okładek zawierające grafikę Krakowskiego Alarmu Smogowego. Okładki mają charakter informacyjno – edukacyjny i poruszają tematykę ochrony powietrza. Zeszyty trafiły do dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu naszej gminy.

Oszczędzamy energię w Gminie Nawojowa.

Oszczędzamy energię w Gminie Nawojowa.

W ramach realizacji działań edukacyjnych projektu LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 na terenie gminy Nawojowa została przeprowadzona akcja „Oszczędzamy energię”

Ogłoszenie o naborze wniosków na wymianę kotłów na paliwo stałe na kotły gazowe i biomasowe w roku 2018

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Nawojowa w dniu 13 października 2017r. Uchwały Nr XXXIX/362/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania w ramach projektu Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR pod nazwą „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – zawiadamia się, że od dnia 8 stycznia prowadzony jest nabór ciągły wniosków o udzielenie dotacji celowej do wymiany kotłów - do wyczerpania limitu na dany rok kalendarzowy.

„Open day” czyli dzień otwarty Ekodoradcy

„Open day” czyli dzień otwarty Ekodoradcy

W dniu 14 listopada 2017 r.- w związku z obchodami Dnia Czystego Powietrza Ekodoradca pracuje do godz. 16.30. Jeśli masz pytanie a nie możesz przyjść w godzinach pracy Urzędu zapraszam w dniu 14 listopada 2017r. w godz. od 7.30 – 16.30.

Ponad dwa miliony na wymianę pieców węglowych na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe

Gmina Nawojowa otrzymała dotację na wymianę pieców zasilanych paliwem stałym na nowoczesne piece gazowe i biomasowe. W trakcie realizacji projektu zostanie zmodernizowanych 160 źródeł ciepła na 100 kotłów gazowych i 60 biomasowych za kwotę 2 287 149,98 zł. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji.

SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW - PROJEKT OZE

SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW - PROJEKT OZE

Prowadzony nabór jest elementem przygotowania przez Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego w partnerstwie z gminą Nawojowa wniosku o dofinansowanie planowanych działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w ramach projektu 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Weź udział w akcji informacyjnej! Zacznij dbać o powietrze, którym oddychasz!

Weź udział w akcji informacyjnej! Zacznij dbać o powietrze, którym oddychasz!

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych oraz Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii WGGiOŚ Akademii Górniczo-Hutniczej w Miękini zapraszają samorządy, urzędy marszałkowskie, dyrekcje parków narodowych i krajobrazowych, nadleśnictwa, placówki szkolne do skorzystania z Mobilnego Laboratorium „POLoNEs” (Przyczyny – Ograniczenie – Likwidacja Niskiej Emisji).

1099687