Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Czyste Powietrze

Treść

Badamy jakość powietrza wspólnie z Krakowskim Alarmem Smogowym

Badamy jakość powietrza wspólnie z Krakowskim Alarmem Smogowym

W dniach od 1lutego 2019 r. – 20 lutego 2019 r., przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego, w ramach projektu LIFE pn. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, na terenie gminy Nawojowa przeprowadzany będzie pomiar jakości powietrza.

List Wicemarszałka Województwa Małopolskiego

List Wicemarszałka Województwa Małopolskiego

W związku z bardzo złą jakością powietrza w sezonie zimowym, spowodowaną ogromną emisją zanieczyszczeń z domowych palenisk na węgiel i drewno, od 1 lipca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego obowiązuje uchwała anytsmogowa . Wszyscy mieszkańcy Małopolski są zobowiązani do stosowania postanowień uchwały

Ogłoszenie o naborze wniosków na wymianę kotłów na paliwo stałe na kotły gazowe i biomasowe w roku 2019

Ogłoszenie o naborze wniosków na wymianę kotłów na paliwo stałe na kotły gazowe i biomasowe w roku 2019

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Nawojowa w dniu 13 października 2017r. Uchwały Nr XXXIX/362/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania w ramach projektu Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR pod nazwą „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – zawiadamia się, że od dnia 2 stycznia prowadzony jest nabór ciągły wniosków o udzielenie dotacji celowej do wymiany kotłów - do wyczerpania limitu na dany rok kalendarzowy.

Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW w Krakowie

Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW w Krakowie

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Nawojowa w dniu 10.10.2018 r. podpisała umowę nr D/275/18/21 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Program poprawy jakości powietrza w Gminie Nawojowa związany ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w roku 2018”.

Uchwała antysmogowa dla Małopolski.

Uchwała antysmogowa dla Małopolski.

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym Urząd Gminy Nawojowa przypomina wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych

Zakaz spalania odpadów z działek i ogrodów!

Ładna pogoda sprzyja jesiennym porządkom w przydomowych ogródkach oraz na działkach rekreacyjnych. Przypominamy jednak o zakazie spalania odpadów zielonych. Obowiązujący na terenie Gminy Nawojowa system gospodarowania opadami komunalnymi zapewnia odbiór odpadów biodegradowalnych, w tym również odpadów z ogrodów. W związku z tym spalanie trawy i liści w przydomowych ogródkach, a także innych odpadów powstałych po jesiennych porządkach jest zupełnie niezasadne i zabronione.

Ogłoszenie Wójta Gminy Nawojowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Nawojowa

Wójt Gminy Nawojowa informuje o przedłużeniu terminu naborów wniosków na wymianę kotłów węglowych na kotły ekogroszki do końca sierpnia 2018 roku. Jednocześnie przypomina się mieszkańcom o konieczności wymiany starych kotłów do końca roku 2022 zgodnie z Uchwałą Antysmogową dla województwa małopolskiego.

Zeszyt LIFE dla ucznia

Zeszyt LIFE dla ucznia

Wraz z rozpoczęciem nowego semestru szkolnego odbyła się akcja pn. :”ZESZYT LIFE DLA UCZNIA”. Na potrzeby wydarzenia zaprojektowano 2 wzory okładek zawierające grafikę Krakowskiego Alarmu Smogowego. Okładki mają charakter informacyjno – edukacyjny i poruszają tematykę ochrony powietrza. Zeszyty trafiły do dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu naszej gminy.

Oszczędzamy energię w Gminie Nawojowa.

Oszczędzamy energię w Gminie Nawojowa.

W ramach realizacji działań edukacyjnych projektu LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 na terenie gminy Nawojowa została przeprowadzona akcja „Oszczędzamy energię”

Ogłoszenie o naborze wniosków na wymianę kotłów na paliwo stałe na kotły gazowe i biomasowe w roku 2018

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Nawojowa w dniu 13 października 2017r. Uchwały Nr XXXIX/362/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania w ramach projektu Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR pod nazwą „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – zawiadamia się, że od dnia 8 stycznia prowadzony jest nabór ciągły wniosków o udzielenie dotacji celowej do wymiany kotłów - do wyczerpania limitu na dany rok kalendarzowy.

1271880