Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Czyste Powietrze

Treść

„Open day” czyli dzień otwarty Ekodoradcy

„Open day” czyli dzień otwarty Ekodoradcy

W dniu 14 listopada 2017 r.- w związku z obchodami Dnia Czystego Powietrza Ekodoradca pracuje do godz. 16.30. Jeśli masz pytanie a nie możesz przyjść w godzinach pracy Urzędu zapraszam w dniu 14 listopada 2017r. w godz. od 7.30 – 16.30.

Ponad dwa miliony na wymianę pieców węglowych na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe

Gmina Nawojowa otrzymała dotację na wymianę pieców zasilanych paliwem stałym na nowoczesne piece gazowe i biomasowe. W trakcie realizacji projektu zostanie zmodernizowanych 160 źródeł ciepła na 100 kotłów gazowych i 60 biomasowych za kwotę 2 287 149,98 zł. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji.

SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW - PROJEKT OZE

SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW - PROJEKT OZE

Prowadzony nabór jest elementem przygotowania przez Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego w partnerstwie z gminą Nawojowa wniosku o dofinansowanie planowanych działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w ramach projektu 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Weź udział w akcji informacyjnej! Zacznij dbać o powietrze, którym oddychasz!

Weź udział w akcji informacyjnej! Zacznij dbać o powietrze, którym oddychasz!

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych oraz Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii WGGiOŚ Akademii Górniczo-Hutniczej w Miękini zapraszają samorządy, urzędy marszałkowskie, dyrekcje parków narodowych i krajobrazowych, nadleśnictwa, placówki szkolne do skorzystania z Mobilnego Laboratorium „POLoNEs” (Przyczyny – Ograniczenie – Likwidacja Niskiej Emisji).

Odnawialne Źródła Energii (OZE) w zasięgu ręki

Odnawialne Źródła Energii (OZE) w zasięgu ręki

W związku z planowanym przez Gminę Nawojową aplikowaniem o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuje się mieszkańców gminy o możliwości dofinansowania instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE).

Komunikat w sprawie sporządzania ocen energetycznych budynków

Komunikat w sprawie sporządzania ocen energetycznych budynków

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM 2014-2020 (dotyczy wymiany starych kotłów węglowych) informujemy, że w najbliższych dnia na terenie Gminy Nawojowa będą wykonywane oceny energetyczne budynków potencjalnych beneficjentów w ramach wyżej wymienionych działań

Antysmogowe ABC

Antysmogowe ABC

1 lipca 2017 roku w Małopolsce zacznie obowiązywać uchwała antysmogowa dla całego regionu. Oznacza to, że do jej przepisów będą musieli dostosować się wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Nawojowa przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Projekt jest współfinansowany z funduszy strukturalnych UE - w ramach Działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

1271872