Nasza Gmina
Sobota 23 stycznia, 2021
A A A
 • 5
 • 2
 • 1

Czystsze Powietrze

 • W gminie Nawojowa trwają kontrole przestrzegania przepisów w zakresie spalania odpadów oraz zapisów uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzania ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 • Komunikat NFOŚiGW w sprawie wydawania zaświadczeń (o dochodach dla osób fizycznych pozyskujących dochody z gospodarstwa rolnego) w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 • Zgodnie z nowym Programem Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego od 1 stycznia 2021r. nie będzie można uzyskać dofinansowania na kotły zasilane paliwem stałym (węgiel/ekogroszek) ze środków publicznych. W związku z powyższym od 1 stycznia 2021 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nie będzie udzielać dofinansowań dla kotłów na paliwa stałe opalanych węglem/ekogroszkiem.

 • Mój prąd- nabór do 7 grudnia 2020r.

  Czwartek, 03 grudnia 2020

  Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem zostaną objęte instalacje o mocy od 2 kw do 10 kW. Program skierowany jest do osób, które chcą zamontować panele fotowoltaiczne w swoich gospodarstwach domowych. Nabór do programu kończy się 7 grudnia 2020r.

 • W związku z podjęciem przez Radę Gminy Nawojowa w dniu 21 października 2020r. uchwały nr XXV / 198 / 20 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nawojowa na dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych na ekologiczne od dnia 12 listopada 2020r. prowadzony jest nabór ciągły wniosków o udzielenie dotacji celowej do wymiany kotłów - do wyczerpania limitu na dany rok kalendarzowy.

 • Program Czyste Powietrze – ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

 • Wójt Gminy Nawojowa podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze. Podstawowym celem Programu „Czyste Powietrze” jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

 • Europejski Zielony Tydzień – Green Week

  Wtorek, 22 września 2020

  W tym roku głównymi tematami Unijnego Zielonego Tygodnia są natura i bioróżnorodność, a także ich wpływ na społeczeństwo i ekonomię. Tegoroczna edycja jest okazją do oceny wpływu naszych codziennych wyborów na środowisko, jak i również podkreślenia jakie znaczenie ma różnorodność biologiczna dla społeczeństwa i gospodarki.

 • Zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Nawojowa do udziału w konkursie ekologicznym. Hasło konkursu brzmi: „Nasz wspólny cel to czysta gmina” w ramach: „Programu Priorytetowego - Edukacja Ekologiczna” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 • EKOedukacja w Gminie Nawojowa

  Piątek, 10 lipca 2020

  Głównym celem EKOedukacji jest upowszechnianie wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego i kształtowanie postaw proekologicznych. Idealną okazją do prowadzenia takich działań jest Światowy Dzień Środowiska. Z tej okazji gmina Nawojowa zorganizowała dla uczniów szkół podstawowych krótki test on-line oraz konkurs plastyczno-ekologiczny. Konkursy mają za zadanie zaangażowanie dzieci i młodzież do aktywności w działaniach proekologicznych. Pamiętajmy, że dbanie o środowisko jest ważne od najmłodszych lat.

 • Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. W programie zostaną wprowadzone nowe działania służące poprawie jakości powietrza. Zachęcamy do udziału w konsultacjach bo każdy może mieć wpływ na zapisy w Programie Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego.

 • Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”. Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny (może być nowo budowany) z kompletnym systemem orynnowania dachu (uwaga: przy nowo budowanych domach na dzień składania dokumentów rozliczeniowych wymagane będzie potwierdzenie uzyskania pozwolenia na użytkowanie).

 • Wójt Gminy Nawojowa zaprasza na spotkanie informacyjno - edukacyjne dotyczące ochrony powietrza realizowane w ramach projektu: Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym

 • Komisja konkursowa w wyniku przeprowadzonych obrad w dniu 18 czerwca postanowiła nagrodzić wszystkie prace biorące udział w konkursie.

 • 5 czerwca Światowy Dzień Środowiska

  Piątek, 05 czerwca 2020

  Światowy Dzień Środowiska ma na celu zwrócenie uwagi na problemy związane z zanieczyszczeniem, ochroną środowiska naturalnego i podnoszeniem świadomości ekologicznej. Nasze codzienne działania, decyzje i wybory decydują o tym jaką Ziemię zostawimy przyszłym pokoleniom. Dbajmy o Naszą Ziemię wspólnie !

 • Ruszył nabór do ogólnopolskiego programu dopłat do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. W nowej wersji programu wyszczególniono dwie grupy beneficjentów.

 • Zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Nawojowa do udziału w konkursie plastyczno - ekologicznym o tematyce poruszającej problemy środowiskowe. Hasło konkursu brzmi: „Komiks - Ekologia na co dzień”.

 • Program Czyste Powietrze – ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

 • Zmiana przyzwyczajeń i odpowiednie korzystanie z technologii pozwala na zmniejszenie kosztów energii nawet o 15%. Wspieraj czyste środowisko i poznaj sposoby na oszczędzanie wody i energii elektrycznej.

strony 1 2 3 4
imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER