Nasza Gmina
Poniedziałek 14 października, 2019
A A A
 • 5
 • 2
 • 1

Czystsze Powietrze

 • Wójt Gminy Nawojowa zaprasza na stoisko informacyjno-edukacyjne dotyczące uchwały antysmogowej i prezentacji kotłów z certyfikatem Ecodesign realizowane w ramach projektu: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA -LIFE 14 IPE/PL/021

 • Wójt Gminy Nawojowa zaprasza na stoisko informacyjno - edukacyjne dotyczące ochrony powietrza realizowane w ramach projektu: Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym

 • W ostatnim czasie pięciu pracowników Urzędu Gminy odbyło specjalistyczne szkolenie z zakresu kontroli palenisk domowych, przygotowujące do realizacji zadań związanych z wprowadzeniem na terenie województwa małopolskiego uchwały antysmogowej

 • Informujemy, że z dniem 15.04.2019 r. nastąpiła zmiana adresu Oddziału Zamiejscowego WFOŚiGW w Nowym Sączu

 • W dniach od 1lutego 2019 r. – 20 lutego 2019 r., przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego, w ramach projektu LIFE pn. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, na terenie gminy Nawojowa przeprowadzany będzie pomiar jakości powietrza.

 • List Wicemarszałka Województwa Małopolskiego

  Poniedziałek, 28 stycznia 2019

  W związku z bardzo złą jakością powietrza w sezonie zimowym, spowodowaną ogromną emisją zanieczyszczeń z domowych palenisk na węgiel i drewno, od 1 lipca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego obowiązuje uchwała anytsmogowa . Wszyscy mieszkańcy Małopolski są zobowiązani do stosowania postanowień uchwały

 • WFOŚiGW w Krakowie ogłasza, że 21 stycznia 2019r. zostanie wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze

 • W związku z podjęciem przez Radę Gminy Nawojowa w dniu 13 października 2017r. Uchwały Nr XXXIX/362/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania w ramach projektu Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR pod nazwą „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – zawiadamia się, że od dnia 2 stycznia prowadzony jest nabór ciągły wniosków o udzielenie dotacji celowej do wymiany kotłów - do wyczerpania limitu na dany rok kalendarzowy.

 • Uprzejmie informujemy, iż Gmina Nawojowa w dniu 10.10.2018 r. podpisała umowę nr D/275/18/21 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Program poprawy jakości powietrza w Gminie Nawojowa związany ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w roku 2018”.

 • Uchwała antysmogowa dla Małopolski.

  Czwartek, 15 listopada 2018

  W związku z rozpoczętym okresem grzewczym Urząd Gminy Nawojowa przypomina wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych

 • Zakaz spalania odpadów z działek i ogrodów!

  Czwartek, 18 października 2018

  Ładna pogoda sprzyja jesiennym porządkom w przydomowych ogródkach oraz na działkach rekreacyjnych. Przypominamy jednak o zakazie spalania odpadów zielonych. Obowiązujący na terenie Gminy Nawojowa system gospodarowania opadami komunalnymi zapewnia odbiór odpadów biodegradowalnych, w tym również odpadów z ogrodów. W związku z tym spalanie trawy i liści w przydomowych ogródkach, a także innych odpadów powstałych po jesiennych porządkach jest zupełnie niezasadne i zabronione.

 • W dniu 4 października 2018 roku w Gminnym Przedszkolu w Nawojowej odbyła się akcja edukacyjna połączona z przekazaniem oczyszczacza powietrza do placówki oświatowej.

 • Zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Nawojowa do udziału w konkursie plastycznym o tematyce poruszającej problemy środowiskowe. Hasło konkursu brzmi: „NIE dla Smogu”.

 • Ta europejska inicjatywa zachęca miasta i gminy do wprowadzania i promowania środków na rzecz zrównoważonego transportu oraz do zachęcania ludzi do wypróbowywania alternatyw dla korzystania z samochodów.

 • Oczyszczacz powietrza, który został przekazany na mocy umowy przez Województwo Małopolskie został zainstalowany w Przedszkolu w Nawojowej

 • W związku z realizacją projektu w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM 2014-2020 (dotyczy wymiany starych kotłów węglowych) informujemy, że w najbliższych dnia na terenie Gminy Nawojowa będą wykonywane oceny energetyczne budynków potencjalnych beneficjentów w ramach wyżej wymienionych działań

 • Ogłoszenie Wójta Gminy Nawojowa

  Piątek, 24 sierpnia 2018

  Wójt Gminy Nawojowa informuje o przedłużeniu terminu naborów wniosków na wymianę kotłów węglowych na kotły ekogroszki do końca sierpnia 2018 roku. Jednocześnie przypomina się mieszkańcom o konieczności wymiany starych kotłów do końca roku 2022 zgodnie z Uchwałą Antysmogową dla województwa małopolskiego.

 • Gmina Nawojowa uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 225 000,00 zł do wymiany nieekologicznych kotłów węglowych na ekologiczne kotły węglowe spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC w ramach PONE 2018

 • Zeszyt LIFE dla ucznia

  Czwartek, 26 kwietnia 2018

  Wraz z rozpoczęciem nowego semestru szkolnego odbyła się akcja pn. :”ZESZYT LIFE DLA UCZNIA”. Na potrzeby wydarzenia zaprojektowano 2 wzory okładek zawierające grafikę Krakowskiego Alarmu Smogowego. Okładki mają charakter informacyjno – edukacyjny i poruszają tematykę ochrony powietrza. Zeszyty trafiły do dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu naszej gminy.

strony 1 2
imieniny: Alany, Damiana, Liwii

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER