Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Gmina Nawojowa z profesjonalnymi wilgotnościomierzami do drewna

Treść

Gmina Nawojowa z profesjonalnymi wilgotnościomierzami do drewna.

W ostatnim czasie pięciu pracowników Urzędu Gminy odbyło specjalistyczne szkolenie z zakresu kontroli palenisk domowych, przygotowujące do realizacji zadań związanych z wprowadzeniem na terenie województwa małopolskiego uchwały antysmogowej.

Przeszkoleni pracownicy prowadzą kontrole nieruchomości w zakresie spalania odpadów w paleniskach domowych pieców i kotłów grzewczych. Badane są piece, co do których zachodzi podejrzenie, że spalane są w nich śmieci lub używane  zakazane paliwa, czyli muły i flotokoncentraty oraz wilgotne drewno.

Zgodnie z uchwałą antysmogową dla województwa małopolskiego zakazane jest spalanie drewna, którego wilgotność przekracza 20%. Wilgotnościomierze ułatwią pracę zespołom egzekwującym przestrzeganie zapisów uchwały.

W ślad za powyższym Urząd Gminy Nawojowa zakupił  dwa profesjonalne elektroniczne wilgotnościomierze do drewna. Przyrządy posiadają świadectwo wzorcowania wystawione przez Okręgowy Urząd Miar w Krakowie.

Przypominamy, że obwiązek wykonywania kontroli przez gminy wynika z Prawa Ochrony Środowiska (art. 379 ustawy), a w Małopolsce dodatkowo z Programu ochrony powietrza. Zgodnie z jego zapisami obowiązek prowadzenia kontroli spoczywa na wójtach/burmistrzach/prezydentach.

Urzędnicy Gminy Nawojowa mogą sprawdzać paleniska na podstawie nadanych im uprawnień przez Wójta Gminy Nawojowa pozwalających kontrolować posesje celem wyeliminowania wspomnianych powyżej przypadków.

1048875