Nasza Gmina
Środa 3 czerwca, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Czystsze Powietrze

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA Czwartek, 13 lutego 2020

Od 2019 r. (rozliczenie PIT w 2020 r.) podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego mają prawo do ulgi podatkowej w PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28.

W ramach nowej ulgi podatkowej, która zaczęła obowiązywać od 2019 roku, płatnicy podatku PIT mogą odliczyć od dochodu w ciągu trzech lat nawet 53 tys. zł. Z ulgi mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynku jednorodzinnego, nie przysługuje ona natomiast posiadaczom budynku bez prawa własności. Przepis dotyczy istniejącego (nie nowo budowanego) budynku mieszkalnego jednorodzinnego, czyli wolno stojącego lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej albo grupowej. W budynku mogą być wydzielone maksymalnie dwa lokale mieszkalne lub jeden mieszkalny i jeden użytkowy, którego powierzchnia nie stanowi więcej niż 30% całości.

Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej został określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane, urządzenia oraz usługi, m.in:

 

• materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,

• węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,

• kocioł gazowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin

• materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej

• materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej

• materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego

• wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

• wykonanie analizy termograficznej budynku

• wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi

• montaż pompy ciepła

• montaż kolektora słonecznego

• montaż instalacji fotowoltaicznej

• montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego

 

Poniesione wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT, wystawionymi na nazwisko właściciela lub współwłaściciela budynku, który zamierza starać się o zwrot podatku. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży, który został określony na fakturze VAT lub, jeśli nie ma daty sprzedaży, datę wystawienia faktury.

 

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać również podatnicy, którzy otrzymali dotację z programu “Czyste powietrze”. Od 2019 roku dotacje nie są traktowane jako dochód podatnika. Od dochodu podatnik może odliczyć w takiej sytuacji wkład własny poniesiony na przeprowadzenie inwestycji, nie może jednak odliczyć wydatków sfinansowanych przez państwo w ramach programu.

 

Więcej na :

https://www.e-pity.pl/ulga-termomodernizacyjna-ocieplenie-domu/

 

imieniny: Anatola, Leszka, Tamary

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER