Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Zmiany w sposobie składania wniosków dla programu ,,Mój Prąd”

Czyste Powietrze

Treść

Łatwo, szybko i bez błędów. Zgodnie z zapowiedziami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przechodzi na wnioski online w programie „Mój Prąd”. Od 31 marca papier w „Moim Prądzie” staje się przeszłością.

Od 31 marca 2020r. wnioski w programie "Mój prąd" będzie można złożyć tylko on-line. Co trzeba zrobić, żeby złożyć taki wniosek? Wystarczy mieć profil zaufany założony dzięki np. bankowości elektronicznej lub e-dowód.

Kanał elektroniczny jest efektywniejszy, a budowa przez NFOŚiGW systemu informatycznego, do którego wpadają wnioski elektroniczne powoduje, że obsługa tych wniosków nie stwarza większych problemów. A to przekłada się wprost na tempo obsługi klientów. Dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykluczył możliwość składania wniosków papierowych, które poważnie opóźniają obsługę również i tych wnioskodawców, którzy skorzystali z drogi elektronicznej. W grudniu 2019 r. – pod koniec
I naboru – NFOŚiGW zalany został lawiną niekompletnych lub nieczytelnych papierowych wniosków, których procedowanie wymaga większych nakładów pracy i znacząco wydłuża proces przyznania dotacji.

Drugi nabór wniosków o dofinansowanie osobom fizycznym mikroinstalacji fotowoltaicznych rozpoczął się 13 stycznia 2020r. i potrwa do 18 grudnia 2020 r.

Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem zostaną objęte instalacje o mocy od 2 kw do 10 kW. Program skierowany jest do osób, które chcą zamontować panele fotowoltaiczne w swoich gospodarstwach domowych.

  1.  Kosztami kwalifikowanymi są koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.
  2. Wydatki podlegające dofinansowaniu nie mogą być poniesione wcześniej niż 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury).
  3. Konieczne jest zakończenie prac inwestycyjnych w chwili składania wniosku
    o dofinansowanie. Przez zakończenie inwestycji rozumie się podpisanie umowy
    z dystrybutorem sieci oraz montaż licznika dwukierunkowego.
  4. Dofinansowanie będzie udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją).
  5. Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, dowód zapłaty faktury, zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano, oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie programu  mojprad.gov.pl

1048875