Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Nawojowa do udziału w konkursie ekologicznym. Hasło konkursu brzmi: „Nasz wspólny cel to czysta gmina”

Czyste Powietrze

Treść

Zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Nawojowa do udziału w konkursie ekologicznym. Hasło konkursu brzmi: „Nasz wspólny cel to czysta gmina” w ramach: „Programu Priorytetowego - Edukacja Ekologiczna” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego, rozwijanie wyobraźni plastycznych, zachęcenie do obserwacji przyrodniczych i krajobrazowych, rozwijanie zainteresowania pięknem i bogactwem przyrody. Edukacja ekologiczna uczniów
w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego może nieść ze sobą pozytywne przekonania i postawy społeczne oparte na świadomości wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz komfort życia. Poprzez edukacje ekologiczną chcemy zwrócić uwagę na istniejące problemy
i niebezpieczeństwo lekceważenia skutków naruszenia równowagi ekologicznej w przyrodzie oraz uświadomić, iż każdy z nas indywidualnie odpowiada za stan środowiska, w którym żyjemy. Tematyka pracy ma zwrócić uwagę, że czysta gmina to piękna gmina. Praca ma ukazywać jak przez nasze postępowanie wpływamy na środowisko.

 

Serdecznie zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych do licznego udziału
w konkursie ekologicznym pt. „Nasz wspólny cel to czysta gmina”.

 

Konkurs współfinansowany  w ramach „Programu Priorytetowego - Edukacja Ekologiczna” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie.


Pliki do pobrania

1073398