Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

NABÓR WNIOSKÓW NA WYMIANĘ PIECÓW 2021

Czyste Powietrze

Treść

Wójt Gminy Nawojowa informuje mieszkańców gminy o możliwości dofinansowania do wymiany wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych na ekologiczne w budynkach położonych na terenie Gminy Nawojowa. Wnioski można składać od 31 marca br.

 

  • Właściciele budynków mieszkalnych na terenie Gminy Nawojowa mogą otrzymać 5.000,00 zł brutto do zakupu i montażu urządzenia grzewczego (kotły gazowe, kotły na pellet, kotły na zgazowanie drewna) wraz z niezbędną armaturą i osprzętem.

UWAGA

  • dofinansowanie przyznaje się tylko raz dla danego budynku.
  • złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania,
  • dofinansowanie dotyczy tylko wymiany istniejącego już pieca. Brak jest możliwości otrzymania dotacji jeżeli miałby to być pierwszy piec dla tej nieruchomości.
  • wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane wg kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków zaplanowanych na ten cel na dany rok w budżecie gminy.

Termin rozliczenia inwestycji nastąpi w terminie do miesiąca od daty złożenia wniosku
o wypłatę dotacji, lecz nie później niż do dnia 30 listopada 2021 roku.

Uwaga! Wymiana dotychczasowego źródła ciepła nie może zostać rozpoczęta przed podpisaniem umowy dofinansowania z Gminą Nawojowa.

Nowy kocioł musi spełniać jednocześnie wymogi klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, wraz z potwierdzeniem spełnienia wymagań ekoprojektu określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. dla kotłów na paliwa stałe z automatycznym podawaniem paliwa.

Lista kotłów spełniających ww. wymagania jest dostępna na stronie internetowej:

http://powietrze.malopolska.pl/kotly

oraz

www.czyste-urzadzenia.ios.edu.pl

 

Wniosek na wymianę źródła ciepła należy składać w terminie od dnia 31 marca 2021r.

w Urzędzie Gminy Nawojowa ul. Ogrodowa 2.

 

Wniosek o dofinansowanie można pobrać poniżej lub w Urzędzie Nawojowa. 

 

Informacje na temat dofinansowania można uzyskać u gminnego Ekodoradcy w  Urzędzie Gminy Nawojowa.

 

Przed przystąpieniem do wymiany pieca i złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Uchwałą Nr XXX/240/2021 Rady Gminy Nawojowa z dnia 8 marca 2021r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Nawojowa na dofinasowanie wymiany wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych na ekologiczne.  

1099687