Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Punkt informacyjny Programu „Czyste powietrze”

Czyste Powietrze

Treść

W Urzędzie Gminy w Nawojowej funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący Programu „Czyste powietrze”.

Celem programu jest Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
    Dla kogo program?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
    Na co można otrzymać dofinansowanie ?
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
    Ile można otrzymać dofinansowania?
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

W ramach prowadzenia punktu pracownik Urzędu udziela informacji o programie „Czyste powietrze”, pomaga w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie oraz rozliczenie przyznanego dofinansowania, w tym poprawne wypełnianie wniosku o płatność oraz kompletowanie wymaganych załączników.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do kontaktu z Urzędem Gminy Nawojowa
i złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem Punktu.

Zachęcamy do zapoznania się z Programem Czyste Powietrze, Regulaminem naboru wniosków oraz z załącznikami. Informacje na temat Programu Czyste Powietrze można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: https://portal.wfos.krakow.pl
Przypominamy również o obowiązującej uchwale antysmogowej dla Małopolski:
Uchwała antysmogowa dla małopolski nakłada obowiązek wymiany starych kotłów na węgiel i drewno do końca 2022roku- dotyczy wszystkich kotłów poniżej 3 klasy
Obowiązek wymiany kotłów spełniających podstawowe  wymagania emisyjne (klasa 3 lub 4 ) do końca 2026 roku.
Od 1 stycznia 2023 roku kominki muszą posiadać sprawność cieplną na poziomie minimum 80% bądź spełniać wymagania ekoprojektu (np. poprzez wyposażenie w elektrofiltr).
Od 1 lipca 2017 roku zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%.

 

 

1230665