Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Uchwała antysmogowa dla małopolski

Czyste Powietrze

Treść

Od 1 lipca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego obowiązuje uchwała antysmogowa (Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw).

 

Uchwała antysmogowa określa terminy wymiany pieców na paliwa stałe, wskazuje rodzaje węgla, które nie mogą być użytkowane w domowych paleniskach. Określa również warunki dla biomasy np. drewna w zakresie wilgotności. Obowiązek zastosowania się do uchwały spoczywa na każdym mieszkańcu Małopolski.

Do kiedy można użytkować kotły węglowe i na drewno?

Od 1 stycznia 2023 roku nielegalne będzie użytkowanie kotłów i pieców na węgiel lub drewno, które nie spełniają wymagań klasy 3 lub wyższej. Dotyczy to również urządzeń, dla których nie da się określić klasy emisji (np. brak dokumentacji, brak tabliczki znamionowej). Do końca 2026 roku należy wymienić kotły 3 lub 4 klasy. Upewnij się jaką klasę ma Twój kocioł!

Czy można instalować nowe kotły na węgiel i drewno?

Instalowany kocioł na węgiel lub drewno musi spełniać wymagania ekoprojektu, musi posiadać automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy tylko kotłów zgazowujących) i nie może być wyposażony w ruszt awaryjny. Zakazane jest spalanie drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%, a przy zakupie węgla koniecznie należy zadbać o świadectwo jakości węgla.

Czy uchwała dotyczy kominków?

Użytkowane kominki i inne ogrzewacze od 1 stycznia 2023 roku muszą spełniać wymagania ekoprojektu lub mieć sprawność cieplną co najmniej 80% lub być doposażone w urządzenia redukujące emisję do poziomu ekoprojektu np. elektrofiltr.

Co grozi za niezastosowanie się do uchwały?

Brak dostosowania się do wymagań przepisów i użytkowanie zakazanych urządzeń lub paliw zagrożone jest mandatem do 500 zł lub karą grzywny do 5 tys. zł.

 

Lista kotłów i ogrzewaczy na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu:

https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

 

1271871