Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

NABÓR WNIOSKÓW NA WYMIANĘ PIECÓW 2022

Czyste Powietrze

Treść

Wójt Gminy Nawojowa informuje mieszkańców gminy o możliwości dofinansowania do wymiany wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych na ekologiczne w budynkach położonych na terenie Gminy Nawojowa. Wnioski można składać od 10 marca br.

 

  • Właściciele budynków mieszkalnych na terenie Gminy Nawojowa mogą otrzymać 5.000,00 zł brutto do zakupu i montażu urządzenia grzewczego (kotły gazowe, kotły na pellet, kotły na zgazowanie drewna) wraz z niezbędną armaturą i osprzętem.

UWAGA

  • dofinansowanie przyznaje się tylko raz dla danego budynku.
  • złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania,
  • dofinansowanie dotyczy tylko wymiany istniejącego już pieca. Brak jest możliwości otrzymania dotacji jeżeli miałby to być pierwszy piec dla tej nieruchomości.
  • wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane wg kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków zaplanowanych na ten cel na dany rok w budżecie gminy.

Termin rozliczenia inwestycji nastąpi w terminie do miesiąca od daty złożenia wniosku
o wypłatę dotacji, lecz nie później niż do dnia 30 grudnia 2022 roku.

Uwaga! Wymiana dotychczasowego źródła ciepła nie może zostać rozpoczęta przed podpisaniem umowy dofinansowania z Gminą Nawojowa.

Lista kotłów spełniających ww. wymagania jest dostępna na stronie internetowej:

http://powietrze.malopolska.pl/kotly

oraz

www.czyste-urzadzenia.ios.edu.pl

Wniosek o dofinansowanie można pobrać poniżej lub w Urzędzie Nawojowa. 

Informacje na temat dofinansowania można uzyskać u gminnego Ekodoradcy w  Urzędzie Gminy Nawojowa.

Przed przystąpieniem do wymiany pieca i złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się
z Uchwałą i Regulaminem w sprawie: udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Nawojowa na dofinasowanie wymiany wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych na ekologiczne.  

 

1271880