Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Zobacz czym oddychasz. Zmień to ! – Podsumowanie kampanii

Czyste Powietrze

Treść

Gmina Nawojowa w tym roku włączyła się w kampanię Krakowskiego Alarmu Smogowego- „Zobacz czym oddychasz. Zmień to!”. Przez 14 dni płuca oddychały „nawojowskim” powietrzem.

 

Model ludzkich płuc zainstalowany przed Urzędem Gminy pochłaniał zanieczyszczenia powietrza, które osiadały się na białej materii pokrywającej instalację. Każdego dnia płuca zmieniały swój kolor i po dwóch tygodniach stały się prawie czarne.  

Należy mieć świadomość, że jakość powietrza ma znaczenie, a zanieczyszczenia którymi oddychamy mają negatywny wpływ na nasze zdrowie.

Poniżej przedstawimy jak płuca zmieniały swój kolor.

Przypominamy, najważniejsze daty związane z wdrażaniem uchwały antysmogowej dla Małopolski :

→ Do końca 2022 r. należy wymienić wszystkie kotły, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. To tzw. „kopciuchy” są głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza
w Małopolsce. Kotły pozaklasowe emitują do atmosfery duże ilości pyłów i rakotwórczego benzo[a]pirenu, które w efekcie wpływają negatywnie na nasze zdrowie.

→ Do końca 2026 r. uchwała antysmogowa narzuca wymianę kotłów klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303:5:2012.

→ Natomiast kotły, które spełniają wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303:5:2012 i były eksploatowane przed 1 lipca 2017 r., mogą być użytkowane do końca swojej żywotności.

Również od 1 lipca 2017 r. nowo instalowane kominki, piece muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Natomiast od 1 stycznia 2023 r. dozwolone będzie tylko używanie kominków
i pieców spełniających normy emisyjne lub posiadających sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Kominki i piece, które nie spełniają wymagań ekoprojektu lub nie posiadają sprawności powyżej 80%  będą musiały zostać wyposażone w urządzenia redukujące emisje pyłu (np. elektrofiltr) do poziomu ekoprojektu. Uchwała wprowadza także wymagania dla jakości stosowanych paliw. Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje zakaz spalania mułów i flotów węglowych, te frakcje zawierają duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń. Nie wolno również spalać węgla oznaczonego jako ”miał” oraz drewna o wilgotności powyżej 20%. Drewno powinno być sezonowane co najmniej dwa sezony.

Zadbaj o zdrowie najbliższych i skorzystaj z programów dotacyjnych na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na  nowoczesne i ekologiczne kotły!

1271886