Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Konkurs ekologiczny z okazji Dnia Ziemi

Czyste Powietrze

Treść

Celem konkursu jest pokazanie najmłodszym, że drobne czynności proekologiczne, które mogą wydawać się nieistotne, w perspektywie czasu przynoszą pozytywne efekty. Edukacja ekologiczna uczniów w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego może nieść ze sobą pozytywne przekonania i postawy społeczne oparte na świadomości wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz komfort życia. Poprzez edukacje ekologiczną chcemy zwrócić uwagę na istniejące problemy i niebezpieczeństwo lekceważenia skutków naruszenia równowagi ekologicznej w przyrodzie oraz uświadomić, iż każdy z nas indywidualnie odpowiada za stan środowiska, w którym żyjemy.

Zadaniem uczniów jest wykonanie plakatu w formacie a3 lub a4 nawiązującego do obchodów Dnia Ziemi.

Termin ogłoszenia konkursu : 22.04.2022r.

Prace należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Nawojowej- pokój 29

Do prac należy dołączyć oświadczenie (załącznik nr 1), które powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka (dla nieletnich).

Pracę należy dostarczyć do dnia 30 maja 2022r. do Urzędu Gminy.

W załączeniu oświadczenie rodzica.

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1.pdf 224.88 KB
regulamin.pdf 1032.82 KB
1271886