Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”

Czyste Powietrze

Treść

Od 3 stycznia 2023 roku nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”.

 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Szczegółowy regulamin z załącznikami znajduje się na stronie:
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania (nowe dokumenty to te obowiązujące od 03.01.2023r.)

Zmiany w Programie „Czyste Powietrze” od 3 stycznia 2023r.:

  1. Niekwalifikowalny podatek VAT.
  2. Braku określenia granicy kosztów kwalifikowanych dla takich inwestycji jak: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie przegród budowlanych.
  3. Wzrost maksymalnej wysokość dotacji z 79 do 135 tys. zł.
  4. Podniesienie wysokości progów dochodowych.
  5. Umożliwieniu złożenia drugiego wniosku (pod warunkiem rozliczenia poprzednio składanego wniosku i na inny zakres niż dotychczas rozliczone przedsięwzięcie, Jeśli pierwszy wniosek złożono do 14.05.2020, drugi wniosek w roku 2021/2022, to można złożyć obecnie 3 wniosek oczywiście na zakres nierozliczany we wcześniejszych dwóch wnioskach).
  6. Podniesienie kwoty dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną.
  7. Wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.
  8. Warunkiem otrzymania dofinansowania na kompleksową termomodernizację jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej  na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40 proc.
  9. Kotły na drewno i/lub pellet o nieobniżonej emisyjności cząstek stałych (o wartości ≤ 20 mg/m3) będą dotowane tylko dla wniosków złożonych do 30 czerwca 2023 (to znaczy że od lipca 2023 kotły na te paliwa muszą spełniać wymóg obniżonej emisyjności).

Informacji na temat wnioskowania na nowych zasadach w Programie „Czyste Powietrze” będzie udzielać Ekodoradca po wejściu w życie nowego regulaminu.

Przypominamy, że Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze” czynny jest cały czas w godzinach pracy urzędu.

Kontakt telefoniczny: Urząd Gminy Nawojowa 18 44 57 068

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do kontaktu z Urzędem Gminy Nawojowa
i złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem Punktu.

1297399