Nasza Gmina
Niedziela 16 czerwca, 2019
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Czystsze Powietrze

Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym Środa, 13 grudnia 2017

Nazwa projektu: Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Koszty kwalifikowane: 2 322 000,00 zł
Kwota dofinansowania:  2 287 149,98 zł
Okres realizacji projektu: zakończenie projektu 31.07.2020 r.

Opis projektu:

Zakres projektu dotyczy wymiany istniejących przestarzałych, nieekologicznych urządzeń grzewczych na systemy bardziej przyjazne dla środowiska wykorzystujące paliwa gazowe i biomasowe w 160 budynkach osób fizycznych na terenie gminy Nawojowa.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie następujących działań:

- wymiana kotłów z oprzyrządowaniem i niezbędną zmianą instalacji w budynkach mieszkalnych,
- działania zwiększające świadomość ekologiczną poprzez działania informacyjno – promocyjne.

Cele projektu:

Celem ogólnym opisywanego projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego. Celem bezpośrednim jest redukcja emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych emitowanych za spalania paliw stałych w indywidualnych systemach grzewczych w gminie Nawojowa.

W wynik realizacji projektu nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych, pyłu zawieszonego PM 10 i pyłu zawieszonego PM 2,5.

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Aliny, Anety, Benona

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER