Nasza Gmina
Piątek 15 listopada, 2019
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Czystsze Powietrze

Wymiana nieekologicznych kotłów węglowych na ekologiczne kotły węglowe Wtorek, 17 lipca 2018

Gmina Nawojowa uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 225 000,00 zł do wymiany nieekologicznych kotłów węglowych na ekologiczne kotły węglowe spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC w ramach PONE 2018.

Koszty kwalifikowane inwestycji stanowią w szczególności:

  1. Demontaż starego źródła ciepła
  2. Zakup i montaż nowego źródła ciepła
  3. Zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój - / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła,
  4. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Warunkiem udziału w projekcie jest zamontowanie nowego kotła węglowego o mocy niższej co najmniej o 20% od starego źródła ciepła.

Nabór wniosków będzie ogłoszony na stronie Urzędu Gminy www.nawojowa.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

 Z warunkami dofinansowania można zapoznać się na stronie WFOŚiGW w Krakowie pod adresem: https://www.wfos.krakow.pl/oferta/programy/program-ograniczenia-niskiej-emisji/

imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER